مشتریان، خدمات و مزایای نرم افزار پرکاش

مشتریان – مشتریان نرم افزار پرکاش

پتروشیمی و نفت
سیمان و ذوب آهن
فولاد و نورد
کانی های فلزی و غیر فلزی
کاشی و سرامیک
نساجی
قطعه سازی و خودرو
صنایع غذایی و دارو
شرکتهای پیمانکاری و خدمات پس از فروش
سازمانها و نهادها
و بسیاری از صنایع دیگر

خدمات نرم افزار پرکاش
خدمات ارائه شده بر روی پرکاش
نصب و آموزش در محل خریدار
یک تا هشت ماه پشتیبانی رایگان نرم افزار از زمان نصب – متناسب با نسخه خریداری شده
گارانتی مادام العمر
طی مدت پشتیبانی DPE آموزش رایگان در دفتر
مشاوره در استقرار و پیاده سازی نرم افزار
همکاری در جمع آوری اطلاعات و ورود اطلاعات فنی
تبدیل اطلاعات از نرم افزار قدیمی به نرم افزار پرکاش

آهن آلات و فولاد  –  صنایع پتروشیمی  –  نرم افزار  –  پوشاک و نساجی

مزایا نرم افزار پرکاش
مزایای خرید و استفاده از نرم افزار نت
افزایش طول عمر تجهیزات
کاهش هزینه تعمیرات
افزایش بهره وری کارکنان
مانیتورینگ شرایط حیاتی تجهیزات
تدوین به لحظه گزارشهای مورد نیاز
محاسبه دقیقتر بهای تمام شده

همکاری نرم افزار پرکاش
همکاری اقتصادی خود را با DPE آغاز نمایید
اگر در زمینه نگـهـداری و تعمیــرات فعالیــت می کنید شرکـــت داده پردازان احداث دست شما را به گرمی می فشارد
شما می توانید در تمامی زمینه ها از فروش تا تدوین مقاله با ما
همکاری نموده و از این طریق درآمد کسب نمایید

Customers – Customers Prkash Software

Petrochemical and Oil
Cement and Steel
Rolled steel
Metallic and non -metallic minerals
Ceramic Tile
Loom
Piece and automobiles
Food and Drug Administration
Contracting companies and after-sales service
Organizations and Institutions
And many other industries

Software services Prkash
Services provided on Prkash
Installation and on-site customer training
A free software supports up to eight months from the time of installation – fits the purchased version
Lifetime Warranty
DPE support free education within the office
Advice on the establishment and implementation of software
Technical cooperation in data collection and data entry
Convert data from the old software to the software Prkash

Benefits Software Prkash
Benefits of Buying and Using Software Maintenance
Increase equipment longevity
Reduce maintenance costs
Increase staff productivity
Critical condition monitoring equipment
The time required to compile reports
Accurately calculate the cost of

Collaboration Software Prkash
Economic cooperation with the DPE start
If you ‘re working in the field of maintenance and construction DPI shakes your hand warmly
You can sell in all areas of our paper is to develop
Please cooperate and thereby earn

Ad software advertising software, software services, petrochemical industry, Prkash software benefits customers Perkash software, software, software structure, software Prkash, Report Builder software, reporting software, Perkash
Iron and steel, advertising garments and textile, petrochemical banners, advertising, software, services and web design software, oil and gas industry