سیستم استاندارد بینالمللی واحدها

سازمان ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی ایزو SWISSCERT دارای تاییدیه های بین المللی از جمله سازمان تعیین صلاحیت بین المللی (IAF) و سازمان تائید اعتبار خاورمیانه دبی(DAC)، در راستای مشتری گرایی آمادگی دارد استانداردهای بین المللی و گواهینامه های انتخابی ذیل را برای سازمانها، شرکتها، ادارات، کارخانجات، پیمانکاران و یا اشخاص حقیقی و حقوقی محترم فقط تا پایان ساعت اداری20 اسفند ماه 92 با مبلغ 7.000.000 ریال صادر نماید:

· استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
· استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
· استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
· استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان ISO 10002:2004
· استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی ISO 22000:2005
· استاندارد سلامت غذا HACCP
· تطابق مواد غذایی با الزامات قوانین اسلامی حلال
· سیستم مدیریت ایمنی- بهداشت- محیط زیست HSE.MS
· استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO 10006:2003
· استاندارد بین المللی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011
· استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO 10015:1999

با توجه به محدودیت زمانی و امکان فوق استثنایی جهت اخذ گواهینامه های ایزو خواهشمند است فقط تا پایان ساعت اداری 20 اسفند ماهجهت تعیین نوع استاندارد های مد نظر خود با ما تماس حاصل فرمایید.

International System of Units (si)
Registration and certification of the ISO International Organization for Certified SWISSCERT including international organizations, international qualification (IAF) and the Middle East, Dubai validate (DAC), in line with international standards and certification selective Customer focus is the preparation of the following for organizations , businesses, offices, factories , contractors or persons or entities with respect only to the end of office hours, 92 Persian date Esfand 20 months amounted to 7,000,000 rials issue :

· International Standard ISO 9001:2008 Quality Management System
· The international standard ISO 14001:2004 Environmental Management System
· Occupational Health and Safety Management System OHSAS 18001:2007 international standard
· The international standard ISO 10002:2004 Customer Satisfaction System
· The international standard ISO 22000:2005 Food Safety Management System
· HACCP food safety standards
· Compliance with the requirements of Islamic law, halal food
Safety Management System – Health – Environment HSE.MS
· Quality management in projects ISO 10006:2003
· The international standard ISO 50001:2011 Energy Management System
· The international standard ISO 10015:1999 Quality Management System Training

Due to time constraints and an exceptional opportunity for an ISO certification is just the end of office hours, please specify the standard type of Persian date Esfand 20 Mahjht please contact us. Desired .

Obtaining ISO, ISO certification, ISO certification, the international standard iso, what is the international standard, ISO types, ISO, the International System of Units, International System of Units (si), represented by the International Certification, ISO certification, ISO Certifications, international certification ISO