توسعه تجارت با کشورهای اروپایی و آمریکایی

جشنواره بهاره گروه شركت های I LAND

گروه iLand، متشكل از شركت های ارائه دهنده خدمات بین الملل افتخار دارد با بیش از 15 سال تجربه، زمینه حضور موفق متقاضیان ارزشمند خود را در عرصه بین الملل، متناسب با انواع سلیقه و اهداف گوناگون برآورده سازد. امید می رود حاصل كار ما ، در برگیرنده رضایت خاطر شما عزیزان باشد.  مشاوره  |  سرمایه گذاری  |  اخذ نمایندگی  

زمینه های فعالیت به شرح ذیل است:

1- توسعه تجارت دوجانبه و چندجانبه با شركت های اروپائی و آمریكای جنوبی شامل:
اخذ و اعطای انواع نمایندگی
عقد قرارداد با شركت های خارجی
ثبت جهانی انواع برندهای اروپائی و آمریكای جنوبی و ایرانی
خدمات مشاوره های حقوقی اقامتی (بدون نیاز به سرمایه گذاری) و ویزاهای بلندمدت تجاری و توریستی در اروپا، آمریكای جنوبی(جهت اتباع ایرانی) و در ایران جهت اتباع خارجی
برگزاری و شركت در نمایشگاه های تخصصی بین المللی

2- توسعه سرمایه گذاری دو جانبه و چندجانبه با شركائ اروپائی و آمریكای جنوبی شامل:
عقد قراردادهای سرمایه گذاری
ارائه طرح های تجاری و امكان سنجی جهت پروژه های سرمایه گذاری در ایران و خارج از ایران
امور مالی، بانكی و فاینانس

مشاور شما جهت ارائه اطلاعات اولیه و تعیین وقت كارشناسی:
مهندس سیاحتگر

Spring Festival Group I LAND

Group iLand, including participation in international service provider with over 15 years of experience is proud , successful applicants for their valuable presence in the international arena, tailored to meet a variety of tastes and purposes . Hopefully result of our work, including the ones you are satisfied .

Activities are as follows :

1 – The development of multilateral and bilateral trade with South American and European companies , including :
And granting agencies in a variety of
Contracts with foreign companies
World record types, brands, European and South American and Iranian
Legal services to residential (non- investment) and long-term business and tourist visas in Europe , South America ( for Iranian nationals ) and Iran to foreign nationals
Organizing and participating in specialized international fairs

2 – bilateral and multilateral development partners to invest in Europe and South America , including :
Investment contracts
Business plans and feasibility of investment projects in Iran and outside Iran.
Finance, banking and finance;

Your advisor to provide basic information and appointment : experts
Mr. Syahtgr

Advice banners, advertising agency, partnerships and investments, getting all kinds of representation agency, representing various grant awarding agencies, international exhibitions, bilateral trade, expand trade, development, investment, international registered brand, Spring Festival, Services residential, international services, legal services, immigration services, contract conditions, international service company spring, contracts, International Institute of tourism, Department iLand