فواید مبل ماساژور

آیا شما می دانید:
فواید باور نکردنی مبل ماساژور
– استرس در هر سال هزینه ای بالغ بر 26 میلیارد دلار در پرداخت های پزشکی و از کار افتادگی افراد و همچنین 95 میلیارد دلار در بهره وری در محل کار دارد؟
– در هر روز بیش از 50 ٪ از کار هدر رفته مربوط به استرس است.
– حدود 80% از حوادث به خاطر استرس می باشد.  تجهیزات پزشکی  |  پزشکی و درمان

تحقیقات نشان می دهد:
فواید مبل ماساژور
ماساژ به طور چشمگیری باعث کاهش استرس در زندگی روزمره گشته و همچنین کمک شایانی به پیشگیری از اختلالات مربوط به کار می نماید.
15 دقیقه استفاده از مبل ماساژور باعث افزایش هوشیاری و سرعت و افزایش دقت در محاسبات ریاضی میگردد.
بر اساس تحقیقات منتشر شده در مجله علوم اعصاب (Neuroscience)، ماساژ درمانی بیشترین تاثیر را در بهبود و تقویت سیستم ایمنی بدن دارد.

مزایای مبل ماساژور:

بهبود بهره وری
بهبود روحیه
بهبود حافظه
کاهش استرس
ایجاد انگیزه برای فعالیت بدنی و ورزش
میل بیشتر به کار
بالا بردن انگیزه برای کار
پیشگیری و درمان صدمات ناشی از تکرار استرس

نتایج حاصل شده در استفاده از مبل ماساژور:

مطالعات و تحقیقات دانشمندان دانشکده پزشکی میامی، نشان داده است که ماساژ باعث:

کاهش استرس شغلی می شود.
افزایش هوشیاری، سرعت و دقت در محاسبات ریاضی سخت می شود.
کاهش سردرد و میگرن، احساس درد، و اختلال در خواب می شود.
کاهش افسردگی، اضطراب، استرس می شود.
افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن بخصوص در زنان مبتلا به سرطان پستان می شود.

همچنین در یک پژوهش در دانشگاه گوئلف، 63 % از افرادی که در نواحی مختلف بدن (مثل کمر، گردن و پا) درد داشتند پس از طی مدت دو ماه استفاده از صندلی های ماساژ با شش برنامه ماساژ مختلف کاملا بهبود یافتند.

منبع:
ترجمه اختصاصی: برگرفته از مجله بین المللی علوم، اعصاب و بهداشت- اخبار امنیت و شورای ملی (آمریکا) – موسسه آمریکایی استرس.

دریافت مقاله در فرمت PDF

Did you know :
The incredible benefits of massage sofa
– Stress per year at a cost of over $ 26 billion in medical and disability payments and $ 95 billion in people ‘s productivity at work ?
– Every day, more than 50 % of wasted work -related stress.
– About 80 % of accidents are due to stress .

Research shows :
Benefits of Massage Sofa
Massage therapy has dramatically reduced the stress of everyday life and also help to prevent work-related disorders .
15 minutes of massage beds increased alertness and increased speed and accuracy on math computations is.
According to research published in the Journal of Neuroscience (Neuroscience), massage therapy has the greatest impact on improving and strengthening the immune system .

 Benefits of Massage Sofa :

Improve productivity
Improved morale
Improve Memory
Reduce Stress
Motivation for Physical Activity and Exercise
Greater desire to work
Increase the incentive to work
Prevention and treatment of repeated stress injuries

Results in the use of sofa legs :

Studies of Miami School of Medicine scientists have shown that massage :

Job stress is reduced .
Alertness, speed and accuracy on math is hard .
Reduce headaches and migraines , pain, and sleep disorders are .
Depression , anxiety, stress will be .
Enhance immune function , especially in women with breast cancer are .

In a study at the University of Guelph , 63 % of the people in different parts of the body ( such as the back , neck and leg ) had pain within two months after the massage chair with six different massage programs fully recovered.

Source:
Translation Exclusive: Adapted from International Journal of Science, Neuroscience and Health – News National Security Council ( America ) – American Institute of Stress .

Download the article in PDF format

Buy sofa legs, furniture sales massager, massage benefits, benefits of massage sofa, massage sofa prices, price massage sofa, massage sofa, massage sofa, massage sofa, cheap, second-hand sofa legs, sofa legs worked