آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان

جامع ترین دیکشنری مصور آموزش زبان انگلیسی برای کودکان  آموزش زبان  –  كتابهای آموزشی  
مرجع کامل لغات برای دوره های اموزشی لتس گو
حاوی بیش از ۱۰۰۰ لغت مصور و گویا در زمینه های
الفبا ، اعداد ، کلمات روزمره ، حیوانات ، اشیا ، و
کامل کننده دیگر دوره های آموزشی لتز گو
دارای موزیک وید ئو هی لتز گو و سرگرمی شاد
قابل اجرا در کلیه ویندوز ها و کامپیوترها
قیمت 6000 تومان

Teaching English to Children
English language training for children

The most comprehensive illustrated dictionary of English language training for children
The full terms of reference for the Let’s talk training
Contains more than 1,000 illustrations and expressive vocabulary in context
Alphabet, numbers, everyday words, animals, objects, and
All other courses Litas Interview
New Music VHS videos Litas Goo Hye and Joyful Entertainment
Runs on all Windows and computers

Let’s go, learning the English alphabet for children, education letters in English for children, language training, English language training, English language training for children 2 years old, teaching English to children 3 years old, English language training for children 4 years old, teaching English, especially children, teaching English conversation Magic Anglysh children, the Let’s go, the Let’s go books, talking books Litas

  • آموزش زبان انگلیسی برای کودکان 4 ساله