بایگانی برچسب: s

PC های دسک تاپ و برجی

PC های دسک تاپ و برجی

PC های دسک تاپ و PC های برجی قابل حمل تلقی نمی شوند زیرا به یک منبع توان خارجی وابسته هستند و برای جابجایی مکرر طراحی نشده اند. نوعا مانیتور PC دسک تاپ روی جزء پردازنده واقع است. جزء پردازشگر PC برجی برای آن طراحی شده که عمودی قرار گیرد، مانند جزء پردازشگر یک PC دسک تاپ که روی انتهای آن ایستاده است. برجی های بلندتر ( بیش از 2 فوت ) معمولا در کنار یا زیر یک میز قرار می گیرند و مینی برجی کوچکتر میتواند در هر مکان مناسبی قرار گیرد. ( روی یک قفسه نزدیک، روی میز یا روی کف اتاق ).

از این دو مورد، برجی عمدتا به دلیل اینکه یک سطح اشتغال کمتری دارد ( سطح مورد استفاده توسط دستگاه )، بیشترین عمومیت را یافته است. لپ تاپ که حدود دو برابر قیمت یک PC برجی قابل مقایسه را دارد در حال پیشرفت است. حدود یک سوم PC های فروش رفته لپ تاپ هستند. ادامه خواندن PC های دسک تاپ و برجی