بایگانی برچسب: s

پردازش موازی

پردازش موازی : کامپیوترهایی که با هم کار می کنند

در یک محیط تک پردازشگری، پردازشگر مسئله برنامه ریزی را به طور متوالی از ابتدا تا اخر مد نظر قرار می دهد. امروزه طراحان در حال ساخت کامپیوترهایی هستند که یک مسئله برنامه نویسی را قسمت قسمت می کنند. سپس کار بر روی هر یک از این قسمتها به طور همزمان در پردازشگرهای جداگانه ای اجرا می شود که همه آنها بخشی از یک سیستم کامپیوتری هستند. ایده استفاده از پردازشگرهای چندگانه در یک سیستم کامپیوتری به پردازش موازی مشهور است. در پردازش موازی در کامپیوتر، یک پردازشگر اصلی مسئله برنامه نویسی را بررسی می کند و تعیین می کند که کدام اجزای مسئله، در صورت وجود، میتوانند به صورت قطعه ای حل شوند. آن قطعاتی که میتوانند به طور جداگانه بررسی شوند به سوی سایر پردازشگرها مسیردهی شده و حل می شوند. سپس قطعات جداگانه  برای محاسبه بیشتر، خروجی و یا ذخیره ، در پردازشگر اصلی مجددا ترکیب می شوند. نتیجه خالص پردازش موازی توان عملیاتی بهتر است. ادامه خواندن پردازش موازی