بایگانی برچسب‌ها: ویندوز

بیل گیتس

بیـل گیـتسبنیـان گـذار شـرکت مایکـروسافت

بیل گیتس در سال 1955 در سیاتل بــه دنیا آمــد و بــرای تحصیل به دانشگاه هاروارد رفت اما تحصیالت خود را ناتمام گذاشت.

«به اعتقاد من اگر مشکلات را به مردم نشــان دهید و راه حل ها را آشــکار کنید آنها به حرکت وادار خواهند شد. » ادامه‌ی خواندن