بایگانی برچسب: s

دعوت به انجمن دانشجویان

با سلام و احترام
شما به انجمن دانشجویان دعوت شده اید.

به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خود جوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه، انجمن های علمی دانشجویی رشته های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور تشکیل شد.  پروژه های دانشجویی | دانشجو   ادامه خواندن دعوت به انجمن دانشجویان

نهمین نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاهی در دانشگاه تهران

نهمین نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاهی در

دانشگاه تهران

بیش از 126327 عنوان کتاب الکترونیک (9742 عنوان کتاب 2013 و 2014)

در 34 رشته دانشگاهی فنی، مهندسی، علمی ، پزشکی ادامه خواندن نهمین نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاهی در دانشگاه تهران