بایگانی برچسب‌ها: علمی

دعوت به انجمن دانشجویان

با سلام و احترام
شما به انجمن دانشجویان دعوت شده اید.

به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خود جوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه، انجمن های علمی دانشجویی رشته های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور تشکیل شد.  پروژه های دانشجویی | دانشجو   ادامه‌ی خواندن

نهمین نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاهی در دانشگاه تهران

نهمین نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاهی در

دانشگاه تهران

بیش از 126327 عنوان کتاب الکترونیک (9742 عنوان کتاب 2013 و 2014)

در 34 رشته دانشگاهی فنی، مهندسی، علمی ، پزشکی ادامه‌ی خواندن