بایگانی برچسب: s

آرگونومی

TCO99 برای جلوگیری از خستگی چشم در اثر کمار با مانیتور، شرایط ارگونومی زیر را تعریف کرده است:

  • روشنایی بیشتر صفحه تصویر
  • حفظ صحیح ابعاد تصویر
  • کیفیت مناسب تر رنگ
  • یکنواختی روشنایی تصویر در نقاط مختلف مانیتور
  • نداشتن لرزش و نوسان
  • نداشتن خاصیت خیره کنندگی برای چشم و سطوح منعکس کننده نور محیط

کاهش میزان مصرف انرژی:

استاندارد مصرف انرژی دستگاه باید به گونه ای باشد که کامپیوتر  یا صفحه نمایش آن بعد از مدت معینی از غیرفعال بودن، میزان مصرف انرژی را در یک یا چند مرحله کمتر کند. مدت زمانی که برای فعال شدن مجدد کامپیوتر لازم است باید برای کاربر مناسب و قابل قبول باشد.

ادامه خواندن آرگونومی