مستند شکوه تخت جمشید

مستند شکوه تخت جمشید

مستند حقیقی و فوق العاده زیبا و غرور بر انگیز از تخت جمشید و پارسه
با دیدن این فیلم تاریخ واقعی ایران را بهتر بشناسید و به ایرانی بودن خود افتخار کنید.
در این مستند فوق العاده زیبا با بازسازی 3بعدی تخت جمشید و استفاده از ایران شناسان برجسته کشورهای اروپایی و امریکایی و بهره گیری از کتابهای معتبر تاریخی دنیا حقایقی از حکومت هخامنشیان و فعالیت های چشمگیر شاهان هخامنشی مطرح می شد که می تواند تن هر ایرانی را به لرزه درآورد.  صوتی تصویری  
شکوه تخت جمشيد اولين فيلم مستند ايرانی است که با اتکا به اين شيوه تازه ساخته شده است. در يک ارزيابی اجمالی بايد گفت که اين فيلم که با سرمايه خصوصی توليد شده است يک توليد ارزشمند و اثری پيشگام است. تقريبا نيمی از فيلم متکی به تصويرسازی ديجيتالی است و بيينده در برابر تصويرهايی که در آنها ويرانه های تخت جمشيد به کاخهای زيبا و غول پيکر تبديل می شوند احساس اعجاب می کند.

از کاخهای بازسازی شده در اين فيلم گاه يکی دو سه ستون باقی مانده است و گاه رديفی از پايه ستون هايی که تنها طرحی مبهم از اصل به دست می دهند. برای بازساختن اين کاخها و مجموعه تخت جمشيد مطالعات بسياری از باستانشاسان دستمايه کار بوده است. گروهی از برجسته ترين آنها مانند عليرضا شاپور شهبازی، عباس عليزاده، ريچارد فرای و چند تنی ديگر در اين فيلم حضور دارند و به معرفی قسمت های مختلف تخت جمشيد می پردازند.
فرزين رضائيان تهيه کننده و کارگردان اين فيلم که مدتها در آمريکا زيسته است برای تهيه اين فيلم از ياری بسياری از کارشناسان آمريکايی، بريتانيايی و فرانسوی بهره برده است و به مهمترين موزه های جهان مانند لوور، آرميتاژ، متروپوليتن نيويورک و مانند آنها برای تهيه عکس و فيلم مراجعه کرده است.
تيم ايرانی اهميت کار آقای رضائيان بجز درک بموقع از نياز به چنين کاری آن است که فيلم خود را با همياری تيمی از هنرمندان و سينماگران ايرانی تهيه کرده است. تمام تصاوير ديجيتالی فيلم کار ميثم کشاورز و مرتضی ياهو از گرافيست های ايرانی است که ذوق بسيار و دقت قابل تحسينی در هنر تصويرسازی بر اساس مدارک و شواهد باستانشناختی به کار برده اند و در واقع اين هنر را در ايران گام بلندی به جلو برده اند. عکس ها و فيلمبرداری نيز کار يک گروه ايرانی است.

ببینید از تمدن شکوهمند ایرانی چه تصویری در دنیا عرضه می شود

واقعا باعث تاسف است … این را با تمام وجود می گویم …. ایران را با این همه عظمت و پیشینه فرهنگی و تمدن با شکوهش به شکل سرزمینی با موجوداتی وحشی و آدمکشانی خونخوار به دینا معرفی می کنند و ما در مقابل این همه هجوم وحشیانه فرهنگی به تمدن و تاریخ کشورمان ، تمدن با شکوه ایران عزیزمان سکوت می کنیم .
از شما سوالی دارم ؟؟؟ …
شمایی که اینقدر تلاش کردید برای بدست آوردن نسخه اصلی فیلم 300 ، تا به لجن کشیده شدن تمدن و تاریخ ایران ( سرزمین باشکوهی که در آن زاده شدید) را از نزدیک و با بهترین کیفیت ببینید تا به حال چقدر برای بدست آوردن فیلمی در مورد این تمدن باشکوه وقت گذاشته اید ؟؟؟ … فرزند شما تا قبل از دیدن فیلم 300 چند بار در مورد ایران و تمدن تاریخی کشورش فیلمی دیده بود و تا قبل از این چه تصویری از گذشته کشورش و مردمان سرزمینش در ذهنش نقش بسته بود و حالا اولین چیزی که از کشورش، از ایران عزیزش به او نشان دادید چه چیزی بود ؟؟؟ … شما در مقابل توهین به سرزمینتان ، به تاریختان ، به تمدنتان با شکوه ایرانتان چه کاری انجام دادید ؟؟؟ …
من و شما در مقابل توهین به مردمان این سرزمین کهن مسئولیم . من و شما مدیون کورش کبیر و داریوش بزرگ هستیم . ما و شما اجازه نداریم که به هر بیگانه ای که کمتر از چند صد سال از تاریخ تمدنش می گذرد ، ایرانی را با آن همه شکوه و عظمت به شکل یک انسان وحشی و آدمکش به دنیا معرفی کند . او اجازه ندارد پادشاهان ایرانی را به شکل موجودی غول پیکر و بی منطق به ما و فرزندانمان نشان دهد .
در کتیبه های تخت جمشید آمده است که کارمندان و کارگران ایرانی در آن زمان از خدمات بیمه بهره مند بوده اند . ما در آن زمان به سیستم حسابداری و مالی و سیستم فاضلاب شهری بسیار پیشرفته ایی مجهز بوده ایم . در زمانی که در مصر و یونان برده داری امری رواج یافته و طبیعی به شمار می آمد ، کارگر ایرانی نه تنها در ازای زحمت خود حقوق دریافت می کرده بلکه حتی از خدمات بیمه نیز بهره مند می شده است .
در حالی که کشتن اسیران جنگی در آن زمان از رسومات جنگی به شمار می رفته است ، کورش کبیر پادشاه بزرگ ایران زمین ، در تمام کشور گشاییهای خود تمامی اسیران را آزاد می کرد و حتی آنان را در انتخاب اینکه فرهنگ و اعتقادات ایرانی را قبول می کنند یا نه آزاد می گذاشت .
به این ترتیب من نمی توانم ساکت بمانم . من نمیتوانم اجازه دهم فرزندان سرزمینم از ایرانی تصویری وحشی در ذهن خود داشته باشند . من نمی گذارم هر بی سروپای بی فرهنگی تمدن کشورم را به تاراج ببرد . من باید برای سوالات فرزندان سرزمینم از گذشته تمدن و فرهنگ کشورش جوابی محکم داشته باشم .

برای نشان دادن تمدن باشکوه ایران عزیزمان چیزی تاثیر گذارتر و جذابتر از فیلم پیدا نکردم . و بعد از یک ماه جستجو موفق شدم تا فیلمی کامل و بسیار زیبا در مورد تمدنی عظیم و با شکوه در مورد ایران پیدا کنم . فیلمی که شاید تا به حال بیشتر از 10 بار آن را دیده ام و هر بار تسکینی بر این همه تحقیری بود که در این مدت اخیر به من و کشورم تحمیل شده بود . فیلمی که با آن سعی کردم غرور له شده ام را دوباره بازسازی کنم و حالا با افتخار این فیلم زیبا را به شما هموطنان عزیزم هدیه می کنم .
قیمت 6000 تومان

Documentary Persepolis Recreated

Actual documented and extremely beautiful and wonderful pride of Persepolis and gamers
Seeing this film to better understand the true history of Iran and the Iranian pride .
In this documentary, super cute reconstructing 3D Persepolis of Iran’s prominent European and American and enjoying books published world history facts from the rule of the Achaemenids and impressive Achaemenid kings suggest that the tone of the Iranian rocked .
Persepolis Recreated first Iranian documentary that was made based on this new approach . In a brief evaluation must be said that this film was produced with private capital production is valuable and pioneering work . Approximately half of the film relies on imagination and Byyndh digital images in which the ruins of Persepolis, the palace is beautiful and giant sense of surprise will be converted .

For remaking the palaces of Persepolis archeology Many studies have been helpful . A. Shapur Shahbazi of the most prominent groups such as Abbas Alizadeh , Richard Fry and a ton of other parts of the film are present and Persepolis are introduced .
and referred to the film .
Iranian team understand the importance of timely Mr. Rezaeian except for the need to do so that your film has been produced with the assistance team of Iranian artists and filmmakers . Photos and video of a group of Iranians.

See the glorious civilization in Iran’s image in the world is supplied

all Breakaway culture and civilization, our history , our glorious civilization of Iran to silence .
Do you have questions ? , …
You who have struggled so much to get the original version of the movie 300 , the sludge being drawn to civilization and history ( the land where it was born superbly sharp ) closely and see the best quality ever how to get a film about great civilizations of time you have left ?Iran did what he did to his beloved ? You insult to the land , to Tarykhtan , the magnificent Ayrantan Tmdntan What have you done ? , …
You insult me and the people of this ancient land are responsible. You and I are indebted to Cyrus the Great and Darius . He is not allowed to form giant Persian kings, inept show us and our children .
In the inscriptions of Persepolis in Iran at the time that the employees were entitled to insurance . At the time of our accounting and financial systems and sewage systems have been equipped with highly advanced hand . At the time of slavery in Egypt and Greece, it was considered naturally spread , Iranian workers have not only paid for their trouble , but also benefit the insurance has been .
or was not released .
So I can not stay silent . I can not let the Iranian nation ‘s children in mind to have wild video . I do not leave any neutral culture Srvpay civilization would devastate the country . I have to question the culture of our country ‘s children have a solid answer .

To show our great civilization of Persia movie not found anything more effective and attractive . After a month of searching I was able to complete a very beautiful film about the great and glorious civilization in Iran, I find . I tried to film it crushed my pride would be restored , and now proudly own a beautiful film, I gave you my fellow citizens .

Audio and video ads, Persepolis, Persepolis Recreated buy, buy movie splendor of Persepolis, Persepolis Recreated buy documentary, documentary Postal shopping splendor of Persepolis, Persepolis Recreated, audio, video, film Persepolis Recreated, the price of the book Persepolis Recreated, documentary Persepolis Recreated