ترجمه مقالات شرکت Iran Native

بـا سلام حـضور شـما محقق گرامی

خدمات ترجمه شرکت Iran Native

شرکت Iran Native
بـا تـجربه چهارساله بین المللی خود، ترجمه مقالات شما را در سه سطح با بهترین کیفیت و در کمترین زمان تضمین می نماید
افتخار ما ارائه خدمات نوین، با کیفیت و در کمترین زمان به شما پژوهشگران عزیز است   ترجمه، تایپ و صحافی  

سطح مقدماتی : ترجمه تخصصی
اگر هـدف شما از ترجمه متن خود، انجام یک کار کلاسی، چاپ مقاله در مجلات انگلیسی با نمایه ISC، ارسال مقاله به یک کنفرانس بینالمللی در سطح متوسط و در کشورهایی که انگلیسی، زبان اصلی آنها نیست و یا ترجمه رزومه است، این نوع از خدمات ما را انتخاب نمایید

سطح پیشرفته: ترجمه پیشرفته
اگر هدف شما از ترجمه متن خود، ارسال مقاله به یک ژورنال با نمایه Scopus ، Ebsco، ارسال مقاله به یک کنفرانس بینالمللی در سطح بالا و کشورهایی که انگلیسی، زبان اصلی آنهاست میباشد، این نوع از خدمات ما را انتخاب نمایید

سطح حرفه ای: ویرایش و ترجمه توسط مترجمین آمریکایی و کانادایی
اگر هدف شما از ترجمه متن خود، ارسال مقاله به به یک ژورنال با نمایه ISI ،IEEE ، PubMed، ارائه پروپزال برای دریافت پذیرش از یک دانشگاه خارجی، ارائه پایاننامه و رساله در یک دانشگاه خارجی میباشد، این نوع از خدمات ما را انتخاب نمایید.

Hey there , you realize there
Translation Services Co., Iran Native
Iran Native Corporation
With four of its international experience , translate articles you three levels of quality and ensures the minimum time
We are proud to offer a new service , quality and the less time you dear Researchers

Introductory Level : Professional Translation
If your goal is the translation of your text performed in a classroom , publishing articles in English journals indexed in ISC, Submission to a Conference in countries where the average level of English is not their primary language or translation of your resume , this type of choose our services

 Advanced Level : Advanced Translation
If your goal is the translation of your text , submitting articles to journals indexed in Scopus, Ebsco, a paper to an international conference on high-level countries , English is their main language , we choose these types of services

Professional level : Edited and translated by interpreters of American and Canadian
If your goal is the translation of your text , submitting articles to journals indexed in ISI, IEEE, PubMed, providing proposals for the adoption of a foreign university , offering thesis and dissertation is in a foreign university , we choose this type of service

Translation Services Co., Iran Native
, IranNative.com, translations, technical translations, technical translations English to Persian translation resumes, translation, translate articles, enhanced translation, advanced text translation, web translators, enterprises Iran Native, edited, translated and edited and translated, edited and translated focus