ارسال SMS تبلیغاتی از روی نقشه

ارسال SMS تبلیغاتی از روی نقشه
رفتن به سایت پیام
در سایت پیامپ می توانید از روی نقشه شهرتان به محله یا منطقه خود SMS تبلیغاتی بفرستید! کافیست منطقه مورد نظر خود را انتخاب کنید و هزینه SMS را آنلاین پرداخت کنید تا پیامکهای شما بصورت خودکار و بلافاصله ارسال شوند.
قیمت ارسال هر پیامک 9.9 تومان است ، یعنی برای 1000 عدد SMS فقط باید 9900 تومان پرداخت کنید!

Send SMS ads on map
Go to Website Message
You Pyamp site map of your city or neighborhood to send advertising SMS your area! Simply choose your desired area and price your SMS SMS online payments to be sent automatically and immediately.
A price is Rs 9.9 per SMS, the SMS to 1000 to pay only Rs 9900!

SMS, sms advertising, send SMS, send SMS via the Internet, send advertising SMS, Send Free SMS, Send sms map, map text messaging, text messaging plan, promotional