ارسال ایمیل تبلیغاتی

پیرو فراخوان قبل به استحضار می رساند، سرانجام با گذشت قریب به ۴ سال تلاش شبانه روزی همکاران این مجموعه قادریم با روش و امکانات کاملاً انحصاری، معرفی نامه خدمات یا محصولات شما را در قالب رایانامه به بیش از ۹۱% از کاربران اینترنت ایران (۱۴ میلیون نفر) ارسال (همراه با ارائه گزارش تحویل پیشرفته و جامع) و تجارتتان را ظرف کمتر از ۲۴ ساعت متحول نماییم. قدر مسلم آنکه این تعداد دریافت کنندگان برای هر نوع تجارتی، کارآمد و بازار هدف کلیه مشاغل را تحت پوشش قرار خواهد داد و تنها با ۱ مرتبه بهره گیری از این نوع بازاریابی دست کم برای ماه ها بی نیاز از هرگونه تبلیغات خواهید گشت.  خدمات اینترنت، کافی نت  
لطفاً در صورت تمایل به دریافت توضیحات کامل، ضمانت عودت وجه، نمونه مشتریان موفق و نمونه گزارش کار مکاتبه نمایید.  ارسال ایمیل تبلیغاتی
با تقدیم احترام
محمد حسین نیک منش
مدیر فروش
مجری ارسال انبوه رایانامه در کشور جمهوری اسلامی ایران

Call before notifies pursuant finally passed nearly four years of boarding staff are able to set with exclusive facilities , the introduction of a service or product in your e-mail to more than 91 % of Internet users in Iran ( 14 million) sent ( delivered with an advanced and comprehensive reporting ) and Tjarttan within less than 24 hours will change . It is certain that the number of recipients for any commercial , efficient, target market will be covered all the jobs once Taking advantage of this type of marketing with just 1 to at least for the month of any kind of having ‘ll advertising .
Please feel free to get a full description , warranty, refund , customer examples and sample reports can communicate successfully .
Best regards
Mohammad Hossein Good Manners
Director of Sales
Send Bulk Email enforcement of the Islamic Republic of Iran

Email, sending bulk email, email campaign, sending mail, advertising, Hussein Good Manners, internet services, email, Mohammad Hossein Good Manners, Director of Sales, referral services, the introduction of a Goods
Print ads and commercials, Internet services, Internet cafe, website advertising

  • محمد حسین نیک منش