مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران

ترفند های فعالیت در بازار بورس
آموزش بورس اوراق بهادار
به صورت مالتی مدیا و به زبان فارسی
اگر شما هم در بورس ضرر کرده اید
اگر می خواهید فردی موفق در بورس باشید
اگر میخواهید تمامی تکنیک های بورس را یاد بگیرید
این مجموعه استثنایی را از دست ندهید …  مشارکت و سرمایه گذاری  |  نرم افزار


بخشی از محتویات این مجموعه آموزشی :

سرفصل ها وعناوین آموزشی :
تعاریف و مفاهیم
بورس و بازار سهام
اصطلاحات آمار روزانه
اصطلاحات
تشکیلات بورس
مولفه های اصلی
سهام
حقوق سهام دار
نکات سهام دار
سبد سهام
انتخاب سهام
اطلاعات کارگزاران
دفاتر کارگزاران
کارگزار بورس
خدمات
شرکت های بورسی
صورت های مالی
ریسک
قوانین تالار
انتخاب شرکت
تجزیه و تحلیل
تحلیل تکنیکی
تحلیل بنیادی
نسبت های مالی
نسبتهای اهرم
نسبت بازار
نسبت فعالیت
نسبت نقدینگی
نسبت سود

مقالات آموزشی :
انواع معاملات (انفرادی- گروهی) و مراحل انجام مفهوم P/E چیست؟
سهامداران چه حقوق وتعهداتی دارند؟
تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری
روش تکنیکال و مزایا و معایب آن
سفارش خرید و فروش و انواع آن
نحوه سرمایه گذاری در سبدهای سهام
و …

اگر سهامدار هستید و یا میخواهید در بورس فعالیت کنید این مجموعه کمک بزرگی در راستای موفقیت به شما خواهد کرد.
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.
پرداخت از طریق تمام کارت های بانکی امکان پذیر است.
برای خرید قيمت: 5200 تومان

Trick of the activity in the stock market
Learning Exchange
To Multimedia and the Persian
If you have losses in stock
If you want to be successful in stock
If you want to learn all the techniques of stock
Do not miss this exceptional collection …
Part of the contents of this training kit :

Vnavyn training curriculum :
Definitions and Concepts
Exchange and stock market
Terms of daily statistics
Terms
Bound Scholarship
The main components
Shares
Shareholder rights
Notes shareholder
Portfolio
Choose stocks
Information Brokers
Brokerage
Stock broker
Services
Listed companies
Financial Statements
Risk
Rules
Company Selection
Analysis
Technical analysis
Fundamental analysis
Financial ratios
Leverage ratios
Than the market
Activity ratio
Liquidity ratio
Benefit ratio

Articles :
Types of transactions ( individual – group ) and processes the P / E is?
What are the rights of shareholders Vthdaty ?
Analysis of Investment Companies
Technical approach and its advantages and disadvantages
Sales order types
Of investment portfolios
And …

If you are a shareholder and want to stock up this collection of great help in order to succeed you will .
Click on the Payment page directs Shvbd payment and after payment , the file will be downloaded .
All payments via bank cards possible.

Stock market training, education scholarships, education, stock exchange, stock market education, Iran, Tehran Stock Exchange Training, stock market, stock purchase, stock training CDs, investments, CDs, stock market training, stock market training Iranian CDs, CD training investing in the stock CD sales training, scholarships, scholarships training set Software