ارسال ایمیل گروهی توسط بست میل

به نام خدا
ارسال ایمیل گروهی توسط بست میل
ارسال تبلیغات شما به بیش از 1.000.000 میلیون کاربر فعال ایرانی
برترین و فعالترین کاربران اینترنت نزد ماست  خدمات اینترنت  
هزینه هر سری به یک میلیون نفر 30 هزار تومان
صنف گروپ ها = افراد عادی – شرکت ها – دانشجویان – فروشگاه ها – وب مستر ها – مهندسین- افراد فعال اینترنت
برای اطلاعات بیشتر و سفارش ایمیل بزنید یا با ایدی ما در ارتباط باشید

In the name of Allah
Best email group mail
Send your ad to over 1,000,000 million active users in Iran
He is the best and most active Internet users
Cost per set of one million 30 thousand dollars
Class = groups of ordinary people – businesses – Students – Store – Webmasters – Engineers – Active internet
For more information or to order email or keep in touch with our IDI

Internet Services , Internet cafes Best email, best-mail.ir, group email , group email in Yahoo Mail Yahoo email group , send email group at Yahoo! Groups , End Mill, End Mill site , how to send mass email Yahoo mail