استعلام قیمت واردات و تامین تهیه قطعات Infranor

تهیه و تامین Infranor همراه با دانش فنی و قدرت تحلیل از ملزومات جوامع صنعتی به شمار می آید و همواره جزو مهمترین مشغولیتهای ذهنی صاحبان صنایع بوده, شرکت MyCityAd.ir با هدف ارایه پاسخی مناسب به این نیاز تاسیس شده و مشغول فعالیت می باشد.
شرکت MyCityAd.ir با بهره گیری از دانش فنی Infranor کارشناسان خود آماده ارایه مشاوره در خصوص انتخاب مناسبترین اقلام بسته به نیاز کارفرمایان محترم بوده و در صورت نهایی شدن فرایند انتخاب,قابلیت تهیه و تامین اقلام از نقاط محتلف دنیا و تولید کنندگان متنوع را دارد.
شرکت MyCityAd.ir بر آن است با تلفیق دانش مهندسی و بازرگانی منبعی قابل اطمینان در تهیه و تامین مهندسی شده در کشور ایران, برای صاحبان صنایع باشد و امید دارد با بکار بستن نهایت تلاش خود در این حوزه بتواند نقش مفیدی در صنعت کشور ایران ایفا نماید.
اگر محصولی از Infranor را نیاز دارید تا برایتان از خارج تهیه و تامین شود میتوانید براحتی درخواست خود را با MyCityAd.ir مطرح سازید تا کارشناسان ما درخواست خرید Infranor شما را بررسی و مشاوره لازم را برای شما ارایه نمایند
شرکت MyCityAd.ir واقع در تهران امکان ارایه پیش فاکتورInfranor و صدور فاکتور رسمی برای اقلام وارداتیInfranor و درخواستی Infranor شما را دارد. برای ارتباط با MyCityAd.ir کافیست با شماره 09141776345 تماس بگیرید.
لطفا در هنگام تماس با شرکت حتما عنوان کنید که از طریق سایت آقای مهندس مرتضی صاحب شماره شرکت MyCityAd.ir را بدست آورده اید.
برای خرید Infranor , فروش Infranor , قیمت Infranor یا تهیه و تامین قطعات Infranor تماس بگیرید.

 • Infranor
 • Infranor-113 BS072A00010N00
 • Infranor-116 FP06092000K100 XtraforsPrime FP0609, 230V, Cable 1,5 m Encoder QR145 07/2048
 • Infranor-116 FP091100031600
 • Infranor-132 MS0200400G09Z6 DC Servomotor MSS2, B14
 • Infranor-132 MS0809490G00D7 DC Servomotor MSS8, Cable 1,5m
 • Infranor-134 04500000000100
 • Infranor-213000XX047,200 AC servo regulatorCD1 400V, 7,2A CD1 a 400 7,2
 • Infranor-213000XX1210,500 CD1 a 230 10,5 CT
 • Infranor-213000XX1216,500 CD1 a 230 16,5 CT
 • Infranor-213200XX041400 CD1 pm 400 14
 • Infranor-213200XX042,700 AC servo controller CD1 PBDP M 400V 2,7A CD1 pm 400 2,7
 • Infranor-213300XX024,500 CD1 CAN 230V 4,5A
 • Infranor-219100XX02500FC AC servo regulator XtrapulsPAC 230V 5A PAC et 230/05 FCL compact device RS232 cutting point 12 bit sensor
 • Infranor-219100XX02500FC AC servo regulator XtrapulsPAC 230V 5A PAC et 230/05 FCL compact device RS232 cutting point 12 bit sensor
 • Infranor-222 08.61000 DC Servo controller MQC 1280 120V / 8A
 • Infranor-223 01.18002 SMVE 2410 002 240V/10A Option OSI limit swich
 • Infranor-223 01.1802 SMVE 2410 002 240V/10A Option OSI limit swich
 • Infranor-25003 DP50/200 DP 50/200 50 Ohm 200 Watt
 • Infranor-25003 DP50/200 DP 50/200
 • Infranor-610 0199 MO 4500
 • Infranor-610 0199 MO 4500 DE FL (round)
 • Infranor-612223 Eletronic repair SMVE 2420 SMDE+OS10 Serial nr. 00012464
 • Infranor-62101 MS0012 624 0002 Rotor for MS 12
 • Infranor-62101MO1000 612 0023
 • Infranor-62101MO4500 612 0031 Rotor for MO4500/MO3001
 • Infranor-62101MS0012 624 0002 Rotor for MS 12
 • Infranor-670 0066 Tacho D40, 10V/1000 rotations
 • Infranor-670 0066 Tacho D40, 10V/1000 rotations
 • Infranor-AC Motor (262.233) BLS 73 Code BS0739.90.9095.H6 (Special BL 73 + brake + encoder stegmann)
 • Infranor-AC Motor (262.233) BLS 73 Code BS0739.90.9095.H6 (Special BL 73 + brake + encoder stegmann)
 • Infranor-AC Motor + with gear drive MA 10+Getriebe Code MA100.220.010B.K2 + HFUC 45 80 2UH SP
 • Infranor-AC Motor FP091100031600
 • Infranor-AC Motor FP331400001600
 • Infranor-AC Motor SE0718 07057 <011> SE 0718 / FC34 1 N. 70770
 • Infranor-AC Motor SE0718 07057 <011> SE 0718 / FC34 1 N. 70770
 • Infranor-AC Motor BLS 115 Code BS115A.00.010E.00
 • Infranor-AC Motor BLS 030 BS030A.00.0101.A3
 • Infranor-AC Motor BLS 040 BS040B.00.010X.00
 • Infranor-AC Motor BLS 040 mit Sonderwelle BS040A.90.0105.A9
 • Infranor-AC Motor BLS 055 BS055A.00.0105.00
 • Infranor-AC Motor BLS 055 BS055A.00.0107.00
 • Infranor-AC Motor BLS 055 BS055A.00.3105.00
 • Infranor-AC Motor BLS 055 BS055A.00.310N.00
 • Infranor-AC Motor BLS 071 BS0714.90.0099.F5
 • Infranor-AC Motor BLS 072 BS072A.00.0099.D6
 • Infranor-AC Motor BLS 072 BS072A.00.0105.00
 • Infranor-AC Motor BLS 072 BS072A.00.0105.D2
 • Infranor-AC Motor BLS 072 BS072A.00.010X.00
 • Infranor-AC Motor BLS 072 BS072A.00.310N.00
 • Infranor-AC Motor BLS 073 BS0739.90.9095.H6 (part number 262.233)
 • Infranor-AC Motor BLS 073 BS0739.90.9095.H6 (part number 262.233)
 • Infranor-AC Motor BLS 073 BS073A.30.0099.B9
 • Infranor-AC MOTOR BLS 074 BS074A.00.010N.00
 • Infranor-AC Motor BLS 074 BS074A.00.3105.00
 • Infranor-AC Motor BLS 074 BS074A.00.310N.00
 • Infranor-AC Motor BLS 074 BS074A.20.010Q.D2
 • Infranor-AC Motor BLS 074 BS074A.20.310N.00
 • Infranor-AC Motor BLS 112 BS112A.00.0101.00
 • Infranor-AC MOTOR BLS 112 BS112A.00.010E.00
 • Infranor-AC Motor BLS 112 BS112A.00.210E.00
 • Infranor-AC Motor BLS 113 BS1139.00.010Q.B5
 • Infranor-AC Motor BLS 113 BS1139.00.910Q.B8
 • Infranor-AC Motor BLS 113 BS113A.00.2105.00
 • Infranor-AC Motor BLS 113 BS113A.00.210A.00
 • Infranor-AC Motor BLS 114 BS1439.00.010E.A1
 • Infranor-AC Motor BLS 115 BS115A.00.010E.00
 • Infranor-AC Motor BLS 115 BS115A.00.010N.00
 • Infranor-AC Motor BLS 115 BS115A.00.210N.00
 • Infranor-AC Motor BLS 143 BS1439.00.010Q.A1
 • Infranor-AC Motor BLS 192 BS192A.00.310E.00
 • Infranor-AC Motor BLS 192 BS192A.00.310E.00 approx 43kg/pc
 • Infranor-AC Motor BLS 73 BS0734.00.3105.00
 • Infranor-AC Motor BLS 73 BS0739.90.9095.H6 (Special BL 73 + brake + encoder stegmann)
 • Infranor-AC Motor BLS 73 BS0739.90.9095.H6 (Special BL 73 + brake + encoder stegmann)
 • Infranor-AC Motor BLT 055 BT0558.00.00HN.00
 • Infranor-AC Motor BLT 072 BLT072A.00.3099.G8
 • Infranor-AC Motor BLT 072 BT072A.90.0099.L7
 • Infranor-AC Motor BLT 072 BT072A.90.0099.L8
 • Infranor-AC MOTOR BLT 073 BT073A.00.30HQ.B3
 • Infranor-AC Motor BLT 074 BT0558.00.00HN.00
 • Infranor-AC Motor BS 037 BS073A.00.0105.D2
 • Infranor-AC Motor BS 037 BS073A.00.010N.00
 • Infranor-AC Motor BS 072 BS072A.00.010N.00
 • Infranor-AC MOTOR BS 114 BS114A00210500
 • Infranor-AC Motor FP FP040900001600
 • Infranor-AC Motor MA 30 XA300.000.0909.A2
 • Infranor-AC Motor MA 55 MA550.000.010B.00
 • Infranor-AC Motor MA MA300.235.0909.F9
 • Infranor-AC Motor SE SE0908 07058
 • Infranor-AC Motor without gear drive MA 10 MA100.220.010B.K2
 • Infranor-AC motor+gear MV50 012EL7 + MHP 085 004 1 20 WK HO 1459
 • Infranor-AC Regulator PAC ak 230/17 FCL ST
 • Infranor-AC Servo controller CD1 pm 400/14
 • Infranor-AC Servo Regulator GD1 400/08 00 0 S1 00 00 00 00 00
 • Infranor-BLS 112A BS112A.00.010E.00
 • Infranor-BLS 112A BS112A.00.010E.00
 • Infranor-BLT 072
 • “Infranor-bracket stator “”A”” for MO4500 610 0199″
 • Infranor-BS074A.00.310N.00
 • Infranor-Cancellation charge MO4500
 • Infranor-Carbon brush for MO4500 MOTOR
 • Infranor-CD1 pm 230/10.5 ( SN349584 )
 • Infranor-CD1 pm 400/14
 • Infranor-CD1k 230/4.5 – STO (wie SN333027)
 • Infranor-CD1pm 230/4.5 (SN226825)
 • Infranor-206 0007 Carbon Brush for MO1000
 • Infranor-206 0007 Carbon Brush for MO1000
 • Infranor-206 0008 1 set = 4 pcs carbon brushes for the MO3000
 • Infranor-206 0008 1 set = 4 pcs carbon brushes for the MO3000
 • “Infranor-610 0199 replacement stator “”””A”””” for MO4500″
 • “Infranor-611 0238replacement stator “”””B”””” for MO4500″
 • Infranor-B668 0010 (FB 0012) replacement for the BLS 115
 • Infranor-XA060.000. 2 101.00
 • Infranor-Controller MQC0606
 • Infranor-D23 A ( 670 0023, 10V/1000 rpm)
 • Infranor-DC Motor M0 1000 01000000000000
 • Infranor-DC Motor MO4500 04500.000.0001.0R
 • Infranor-DC Motor MO4500 04500.000.0001.0R as SN 34794 Weight 31kg/pc
 • Infranor-DC Motor M0 1000 01000.900.0000.F3
 • Infranor-DC Motor M0 1000 01000000000000
 • Infranor-DC Motor M0 3000 (inkl. Tacho 10V/1000) 03000.000.0E01.00
 • Infranor-DC Motor M0 3000 03001.001.0000.A6
 • Infranor-DC Motor M0 600 MO 600 B14 PREP. RED. HEYNAU G5V1MS + DINAMO GT9/10V + KIT ENCODER TK50F/TK560 (no encoder, mounted by customer) + CONECT. SCHALTBAU
 • Infranor-DC Motor MA 100 MA100.000.010B.00
 • Infranor-DC Motor MA 30 MA300.235.090B.F1
 • Infranor-DC Motor MA 45 MA450.000.010B.00
 • Infranor-DC Motor MO 2000 02000.000.0000.00
 • Infranor-DC Motor MO 4500 04500.000.0000.00
 • Infranor-DC Motor MO 4500 04500.001.0000.00
 • Infranor-DC MOTOR MO1000 01000.000.000.00
 • Infranor-DC Motor MO300 00300.000.0000.00
 • Infranor-DC Motor MO3000 03001.001.0000.00
 • Infranor-DC Motor MO3000 03001.001.0000.A6
 • Infranor-DC Motor MO4500 04500.000.0001.0R
 • Infranor-DC Motor MO4500 04500.000.0001.0R as SN 34794 Weight 31kg/pc
 • Infranor-DC Motor MS 020 MS020.040.0G09.Z7
 • Infranor-DC Motor MS 080 MS080.940.0000.C7
 • Infranor-DC Motor MS 080 MS080.949.0000.D68
 • Infranor-DC Motor MSS 040 MS040.040.0G01.00
 • Infranor-DC Motor MSS 040 MS450.049.0000.D7
 • Infranor-DC Motor MSS 12 MS120.040.0000.00
 • Infranor-DC Motor MSS 12 MS120040000000
 • Infranor-DC Motor MSS 2 MS020.040.0G9.Z7
 • Infranor-DC Motor MSS 4 MS040.040.2G01.00
 • Infranor-DC Motor MSS 6 MS060.040.0G01.00
 • Infranor-DC Motor MSS 8 MS080.949.0G00.D7
 • Infranor-DC servo regulator 223 01.19000 SMVE 2420 240V/20A base model
 • Infranor-DC servo regulator 223 01.19000 SMVE 2420 240V/20A base model
 • Infranor-MA 10 MA100.220.010B.K2 without gearbox HFUC 45 80 2UH SP
 • Infranor-MA 10 MA100.220.010B.K2 without gearbox HFUC 45 80 2UH SP
 • Infranor-MA 10+Gearbox MA100.220.010B.K2 + HFUC 45 80 2UH SP
 • Infranor-MA 10+Gearbox MA100.220.010B.K2 + HFUC 45 80 2UH SP
 • Infranor-MO 2000 Rotor 612 0027
 • Infranor-MO 200002000.000.0A01.00 (inkl. Tacho 10V/1000 rpm)
 • Infranor-MO 4500 drive end flange magent plate, part#610 0199
 • Infranor-MO 600 Ref N. 00600.900.0593.V4
 • Infranor-MO2000 02000000000000
 • Infranor-BLT 074 BT074A.0005.0N.00 Y 190 85015230
 • Infranor-BLT 074 BT074A.0005.0N.00 Y 190 85015230
 • Infranor-Motor BLT 072 112 BT072A900099L7
 • Infranor-Motor + Tacho No Brake MSS 4, MS040.040.0G01.00; Rating 67V, 7.8A,0.4KW, Nm=1.264, Flange B14, Max Speed=3000rpm Tacho V/K rpm10.
 • Infranor-Motor + Tacho No Brake MSS 4, MS040.040.0G01.00; Rating 67V, 7.8A,0.4KW, Nm=1.264, Flange B14, Max Speed=3000rpm Tacho V/K rpm10.
 • Infranor-Motor BLT 072 112 BT072A900099L7
 • Infranor-Motor cable konf.1,5m173 CM400 0150R50
 • Infranor-Motor cable konf.15m for FP 0911+ Pac ak 400/20Y 490 85444290
 • Infranor-MOTOR FP0055 400V 116 FP00550000
 • Infranor-Motor MA 30 MA3000.000.210K.00 #5372
 • Infranor-Motor MO3000 03001.001.0000.A6
 • Infranor-motor MS020 040 0G01.00
 • Infranor-motor 02000.000.0A01.00 Motor w/Tach Rolivam#670 0023
 • Infranor-motor 02000.000.0A01.00 Motor w/Tach Rolivam#670 0023
 • Infranor-Motor FP0911 FP09110031600
 • Infranor-Motor MSS 12 MS120.040.0000.00
 • Infranor-motor MSS 12 MS120.040.0000.00 (without tacho and without cable)
 • Infranor-motor MSS 12 MS120.040.0001.00 (standard, B14, with tacho, without brake, with connection cable 1,5 m
 • Infranor-motor MSS 12 MS120.040.0001.00 (standard, B14, without tacho, without brake, with connection cable 1,5 m
 • Infranor-motor612 0023
 • Infranor-Motor XS020.000.0G01.00
 • Infranor-Motors DC Servo Motor (MSS 45) MS450.049.0000.D7. (Article 011005)
 • Infranor-Motors DC Servo Motor (MSS 45) MS450.049.0000.D7. (Article 011005)
 • Infranor-motor MSS 12
 • Infranor-MS060.040.0G01.00MSS 6
 • Infranor-MSS 120 MS120.090.0001. C9
 • Infranor-MSS 35 MS350.040.0E01.00
 • Infranor-MSS2 MS020.040.0G01.00
 • Infranor-MT380.000.0000.00
 • Infranor-old 612 0017new P/N 612 0053
 • Infranor-Optional 174 CR022 Resolver cabel konf. 1,5m Cd 174 CR022 0150Rxx
 • Infranor-Optional Y 490 85444290 Resolver cabel konf. 15m FP 0911+Pac ak 400/20
 • Infranor-Pac ak 230/17 FCL ST (230V Versorgung) nominal flow rate max 8,5A peaking power max 17A
 • Infranor-Pac ak 230/17 FCL ST (230V Versorgung) nominal flow rate max 8,5A peaking power max 17A
 • Infranor-pac ak 400/20 FCL PT
 • Infranor-Pac ak 400/20 FCL ST (400V Versorgung) nominal flow rate max 10A peaking power max 20A
 • Infranor-Pac ak 400/20 FCL ST (400V Versorgung) nominal flow rate max 10A peaking power max 20A
 • Infranor-PAC at 230/05 00 ST (Standard, 5A, with plug)
 • Infranor-PAC at 230/17 00 ST (Standard, 17A, with plug)
 • Infranor-PAC et 230/05 (SN10926034)
 • Infranor-Reducer MHP 085 004 1 20 WK HO 1459
 • Infranor-Regler Typ CD1k 230 4,5 STO
 • Infranor-Regler Typ CD1k 230 4,5 STO
 • Infranor-Regler MQC 0506
 • “Infranor-replacement “”B”” for MO4500 611 0238 approx 80kg”
 • Infranor-replacement rotor for MO2000 612 0027
 • Infranor-replacement rotor for MO600 new P/N 612 0053 old P/N 612 0017
 • Infranor-Replacement Rotor MO4500 612 0031
 • Infranor-Rotor and Bearing for MO2000 612 0027 + 101 0006 (2 Stück)
 • Infranor-Rotor and bearing for MO600 612 0053 + 101 0004 (2 pcs)
 • Infranor-rotor for motor 4500/ MO 300162101MO4500 612 0031
 • Infranor-Rotor for MSS 12 624 0002
 • Infranor-Rotor M0 1000 612 0023
 • Infranor-Rotor M0 3000/4500 612 0031
 • Infranor-SERVO MOTOR MSS 12 MS120.040.0000.00
 • Infranor-servo motor MSS 12
 • Infranor-Servomotor MSS 12 MS120.040.0001.00
 • Infranor-Servomotor MSS 12 MS120.040.0001.00
 • Infranor-Servomotor MSS 12 MS120.040.0G0 1 .00
 • Infranor-Servomotor MSS 12 MS120.040.0G0 1 .00
 • Infranor-Shaft 01000.900.0000.F3 201 0126 + 308 0012
 • Infranor-Shaft 03001.001.0000.A6 201 0413 + 308 0008
 • Infranor-SMRA 24 (basic, without fan)
 • Infranor-SMT BD1/1A 220/30W T.BS 288699 U/220 this product is phased out and there is no alternative.
 • Infranor-SMT BD1/1A 220/30W T.BS 288699 U/220 this product is phased out and there is no alternative.
 • Infranor-SMTBD1/1k 220/12 – PD1.68
 • Infranor-Spare Rotor 612 0027 MO 2000 ROTOR
 • Infranor-Spare Rotor 612 0023
 • Infranor-Spare rotor 612 0027 for MO2000
 • Infranor-Spare Rotor 612 0027 MO 2000 ROTOR
 • “Infranor-Spare stator “”””A”””” for MO4500 610 0199″
 • “Infranor-Spare stator “”””B”””” for MO4500 611 0238″
 • “Infranor-Spare stator “”””B”””” for MO4500 611 0238″
 • “Infranor-spare stator for “”””A”””” for MO4500 610 0199″
 • “Infranor-stator “”””A”””” for MO4500 610 0199″””
 • Infranor-Tacho D40 10V/1000 rpm Article 670 0040
 • Infranor-Tacho D40 10V/1000 rpm Artikel 670 0040
 • Infranor-BLS 040 BS040B.00.010X.00
 • Infranor-BLS 072 BS0728.30.310Q.00
 • Infranor-BLS 072 BS0728.30.310Q.00
 • Infranor-BLS 073 BS0739.90.9095.H7 (part number 272.223)
 • Infranor-BLS 074 BS074A.20.0100.D2
 • Infranor-BLS 074 BS074A.20.010Q.D2
 • Infranor-BLS 074 BS074A.20.310N.00
 • Infranor-BLS 113 BS1139.00.0100.B5
 • Infranor-BLS 113 BS1139.00.010Q.B5
 • Infranor-BLS 143 BS1439.00.0100.A1
 • Infranor-BLS 144 BS144A.00.010E.B1
 • Infranor-BLT 074 BLT074A.00.050N.00
 • Infranor-BLT 142 BT142A.90.0099.A3
 • Infranor-BS 072 BS0729.90.0095.H6
 • Infranor-BS 072 BS072A.00.010N.00
 • Infranor-BS 072 BS072A.00.310N.00
 • Infranor-BS 073 BS073A.00.0105.D2
 • Infranor-BT 055 BT.0559.99.0999.A2
 • Infranor-BT 055 BT.0559.99.0999.A2
 • Infranor-CD1 a 400/14
 • Infranor-CD1 a 400/45 (Standard)
 • Infranor-CD1 a 400/7,2 CT
 • Infranor-CD1pm 230/10.5 (SN339604)
 • Infranor-GD 1 400 / 20 00 0 S1 00 00 00 00 00
 • Infranor-GD 1 400 / 20 00 0 S1 00 00 00 00 00
 • Infranor-M0 300 00300.000.0000.00
 • Infranor-M0 300 00300.000.0A01.00
 • Infranor-MA 10 MA100.000.0102.00
 • Infranor-MA 10 MA100.000.010B.00
 • Infranor-MA 10 MA100.000.010B.00 with resoolver 2T8
 • Infranor-MA 10 MA100.000.010B.00 with resoolver 2T8
 • Infranor-MA 10 MA100.000.216B.00
 • Infranor-MA MA300.090.210B.G1
 • Infranor-MA MA300.120.2109.C8
 • Infranor-MO 2000 02000.000.0001.00
 • Infranor-MO 2000 02000.000.0001.00
 • Infranor-MO 3000 03000.000.0000.00
 • Infranor-MO 4500 04500.000.0000.00
 • Infranor-MO 600 00600.000.0000.00
 • Infranor-MO3000 03001.001.0000.A6
 • Infranor-MO3000 03001.001.0000.A6
 • Infranor-MS 040 MS040.040.0000.E7
 • Infranor-MS 040 MS040.040.0091.G6
 • Infranor-MS 040 MS040.040.0000. E7
 • Infranor-MS 080 MS080.949.0000.D6
 • Infranor-MS 350 MS350.040.2E01.00
 • Infranor-MSA 8 MSA080.000.316E.00 (pls. recheck code)
 • Infranor-MSS 040 MS040.040.0G00.00 ( Standard, B14, mit Tacho D40 10V/1000 rpm )
 • Infranor-MSS 040 MS040.040.0G00.00 ( Standard, B14, mit Tacho D40 10V/1000 rpm )
 • Infranor-MSS 12 MS120.040.0G01.00
 • Infranor-MSS 12 MS120040000000 B14 with 1,5m connecting cable, no additions
 • Infranor-MSS 120 MS120.090.0001.C9
 • Infranor-MSS 35 MS350.040.0000.00
 • Infranor-MSS 8 MS080.040.2G01.00
 • Infranor-MT260.000.0099.A7 ( with Encoder DRC S154 4S36 45200 )
 • Infranor-MT260.000.0099.A7 ( with Encoder DRC S154 4S36 45200 )
 • Infranor-SMN 29 + 1R (replacement part to SMN 2590)
 • Infranor-SQC SQC/2i 240/40 DVH
 • Infranor-MSS 12 NO MS120.040.0000.00
 • Infranor-Y 190 85015230 MA30C000010B0R
 • Infranor-Y 190 85015230 BLS 73 BS0739909095H7
 • Infranor-Y 190 85030099 B5 Flange for MO 4500
 • Infranor-Y 190 Motor LH 097 LH097 2 D 1 0 01 2 IP65 0
 • Infranor-Y 190 Motor LH055 1 C 0 0 0 01 2 IP65 0
 • Infranor-Y 290 90328900
 • Infranor-Y 290 90328900 actuator PAC ak 400/100 FCL St set for 230V
 • Infranor-Y 490 90291000 encoder ES38 6 2048 5 DS
 • Infranor-Y 490 90329000
 • Infranor-Y 490 90329000 power supply GDPS 400 32 FC set for 230V
 • Mavilor-132-MS0200400G09Z6-DC-Servomotor-MSS2,-B14
 • Mavilor-132-MS0809490G00D7-DC-Servomotor-MSS8-Cable-1,5m,
 • Mavilor-62101MO4500-612-0031-Rotor-for-MO4500/MO3001
 • Mavilor-62101-MS0012-624-0002-Rotor-for-MS-12
 • Mavilor-62101MS0012-624-0002-Rotor-for-MS-12
 • Mavilor-670-0066-Tacho-D40-10V/1000-rotations
 • Mavilor-670-0066-Tacho-D40-10V/1000-rotations
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-115-Code-:-BS115A-00-010E-00
 • Mavilor-AC-Motor-(262-233)-BLS-73-BS0739-90-9095-H6-(Special-BL-73-+-brake-+-encoder-stegmann)
 • Mavilor-AC-Motor-(262-233)-BLS-73-BS0739-90-9095-H6-(Special-BL-73-+-brake-+-encoder-stegmann)
 • Mavilor-AC-motor+gear-MV50-012EL7-MHP-085-004-1-20-WK-HO-1459
 • Mavilor-AC-Motor-with-gear-drive-MA-10+Getriebe-MA100-220-010B-K2-HFUC-45-80-2UH-SP
 • Mavilor-AC-Motor-FP091100031600
 • Mavilor-AC-Motor-FP331400001600
 • Mavilor-AC-Motor-Ref-SE0718-07057-<011>-SE-0718-FC34-1-N-70770
 • Mavilor-116-FP06092000K100-XtraforsPrime-FP0609-230V-Cable-1,5-m-Encoder-QR145-07/2048
 • Mavilor-AC-Motor-Ref-SE0718-07057-<011>-SE-0718-FC34-1-N-70770
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-030-BS030A-00-0101-A3
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-040-BS040B-00-010X-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-040-mit-Sonderwelle-BS040A-90-0105-A9
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-055-BS055A-00-0105-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-055-BS055A-00-0107-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-055-BS055A-00-3105-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-055-BS055A-00-310N-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-071-BS0714-90-0099-F5
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-072-BS072A-00-0099-D6
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-072-BS072A-00-0105-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-072-BS072A-00-0105-D2
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-072-BS072A-00-010X-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-072-BS072A-00-310N-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-073-BS0739-90-9095-H6-(part-number-262-233)
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-073-BS0739-90-9095-H6-(part-number-262-233)
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-073-BS073A-30-0099-B9
 • Mavilor-AC-MOTOR-BLS-074-BS074A-00-010N-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-074-BS074A-00-3105-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-074-BS074A-00-310N-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-074-BS074A-20-010Q-D2
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-074-BS074A-20-310N-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-112-BS112A-00-0101-00
 • Mavilor-AC-MOTOR-BLS-112-BS112A-00-010E-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-112-BS112A-00-210E-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-113-BS1139-00-010Q-B5
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-113-BS1139-00-910Q-B8
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-113-BS113A-00-2105-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-113-BS113A-00-210A-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-114-BS1439-00-010E-A1
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-115-BS115A-00-010E-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-115-BS115A-00-010N-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-115-BS115A-00-210N-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-143-BS1439-00-010Q-A1
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-192-BS192A-00-310E-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-192-BS192A-00-310E-00-approx-43kg/pc
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-73-BS0734-00-3105-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-73-BS0739-90-9095-H6-(Special-BL-73-brake-encoder-stegmann)
 • Mavilor-AC-Motor-BLS-73-BS0739-90-9095-H6-(Special-BL-73-brake-encoder-stegmann)
 • Mavilor-AC-Motor-BLT-055-BT0558-00-00HN-00
 • Mavilor-AC-Motor-BLT-072-BLT072A-00-3099-G8
 • Mavilor-AC-Motor-BLT-072-BT072A-90-0099-L7
 • Mavilor-AC-Motor-BLT-072-BT072A-90-0099-L8
 • Mavilor-AC-MOTOR-BLT-073-BT073A-00-30HQ-B3
 • Mavilor-AC-Motor-BLT-074-BT0558-00-00HN-00
 • Mavilor-AC-Motor-BS-037-BS073A-00-0105-D2
 • Mavilor-AC-Motor-BS-037-BS073A-00-010N-00
 • Mavilor-AC-Motor-BS-072-BS072A-00-010N-00
 • Mavilor-AC-MOTOR-BS-114-BS114A00210500
 • Mavilor-AC-Motor-FP-FP040900001600
 • Mavilor-AC-Motor-MA-30-XA300-000-0909-A2
 • Mavilor-AC-Motor-MA-55-MA550-000-010B-00
 • Mavilor-AC-Motor-MA-MA300-235-0909-F9
 • Mavilor-AC-Motor-SE-SE0908-07058
 • Mavilor-AC-Motor-without-gear-drive-MA-10-MA100-220-010B-K2
 • Mavilor-Carbon-brush-for-MO4500-MOTOR
 • Mavilor-DC-Motor-M0-1000-01000000000000
 • Mavilor-DC-Motor-M0-1000-01000000000000
 • Mavilor-DC-Motor-M0-1000-01000-900-0000-F3
 • Mavilor-DC-Motor-M0-3000-(inkl-Tacho-10V/1000)-03000-000-0E01-00
 • Mavilor-DC-Motor-M0-3000-03001-001-0000-A6
 • Mavilor-DC-Motor-M0-600-MO-600-B14-PREP-RED-HEYNAU-G5V1MS-DINAMO-GT9/10V-KIT-ENCODER-TK50F/TK560-(no-encoder-mounted-by-customer)-CONECT-SCHALTBAU
 • Mavilor-DC-Motor-MA-100-MA100-000-010B-00
 • Mavilor-DC-Motor-MA-30-MA300-235-090B-F1
 • Mavilor-DC-Motor-MA-45-MA450-000-010B-00
 • Mavilor-DC-MOTOR-MO1000-01000-000-000-00
 • Mavilor-DC-Motor-MO-2000-02000-000-0000-00
 • Mavilor-DC-Motor-MO3000-03001-001-0000-00
 • Mavilor-DC-Motor-MO3000-03001-001-0000-A6
 • Mavilor-DC-Motor-MO300-00300-000-0000-00
 • Mavilor-DC-Motor-MO-4500-04500-000-0000-00
 • Mavilor-DC-Motor-MO4500-04500-000-0001-0R
 • Mavilor-DC-Motor-MO4500-04500-000-0001-0R
 • Mavilor-DC-Motor-MO4500-04500-000-0001-0R-as-SN-34794-Weight:-31kg/pc
 • Mavilor-DC-Motor-MO4500-04500-000-0001-0R-as-SN-34794-Weight:-31kg/pc
 • Mavilor-DC-Motor-MO-4500-04500-001-0000-00
 • Mavilor-DC-Motor-MS-020-MS020-040-0G09-Z7
 • Mavilor-DC-Motor-MS-080-MS080-940-0000-C7
 • Mavilor-DC-Motor-MS-080-MS080-949-0000-D68
 • Mavilor-DC-Motor-MSS-040-MS040-040-0G01-00
 • Mavilor-DC-Motor-MSS-040-MS450-049-0000-D7
 • Mavilor-DC-Motor-MSS-12-MS120040000000
 • Mavilor-DC-Motor-MSS-12-MS120-040-0000-00
 • Mavilor-DC-Motor-MSS-2-MS020-040-0G9-Z7
 • Mavilor-DC-Motor-MSS-4-MS040-040-2G01-00
 • Mavilor-DC-Motor-MSS-6-MS060-040-0G01-00
 • Mavilor-DC-Motor-MSS-8-MS080-949-0G00-D7
 • Mavilor-MO-200002000-000-0A01-00-(inkl-Tacho-10V/1000-Umdr-)
 • Mavilor-MO-2000-Rotor-612-0027
 • Mavilor-Motor-FP0911-FP09110031600
 • Mavilor-Motor-Tacho-No-Brake-MSS-4-Ref-:MS040-040-0G01-00;-Rating:-67V-7-8A,0-4KW-Nm=1-264-Flange-B14-Max-Speed=3000rpm-Tacho-V/K-rpm10-
 • Mavilor-Motor-Tacho-No-Brake-MSS-4-Ref-:MS040-040-0G01-00;-Rating:-67V-7-8A,0-4KW-Nm=1-264-Flange-B14-Max-Speed=3000rpm-Tacho-V/K-rpm10-
 • Mavilor-motor612-0023
 • Mavilor-Motor-BLT-072-112-BT072A900099L7
 • Mavilor-Motor-BLT-072-112-BT072A900099L7
 • Mavilor-Motor-cable-konf-1,5m173-CM400-0150R50
 • Mavilor-Motor-cable-konf-15m-for-FP-0911+-Pac-ak-400/20Y-490-85444290
 • Mavilor-Motor-XS020-000-0G01-00
 • Mavilor-MOTOR-FP0055-400V-116-FP00550000
 • Mavilor-Motor-MA-30-MA3000-000-210K-00-#5372
 • Mavilor-Motor-MO3000-03001-001-0000-A6
 • Mavilor-motor-MS020-040-0G01-00
 • Mavilor-motor-02000-000-0A01-00-Motor-w/Tach-Rolivam#670-0023
 • Mavilor-motor-02000-000-0A01-00-Motor-w/Tach-Rolivam#670-0023
 • Mavilor-Motors-DC-Servo-Motor-(MSS-45)-MS450-049-0000-D7-(Article-#-011005)
 • Mavilor-Motors-DC-Servo-Motor-(MSS-45)-MS450-049-0000-D7-(Article-#-011005)
 • Mavilor-motor-MSS-12
 • Mavilor-Motor-MSS-12-MS120-040-0000-00
 • Mavilor-motor-MSS-12-MS120-040-0000-00-(without-tacho-and-without-cable)
 • Mavilor-motor-MSS-12-MS120-040-0001-00-(standard-B14-without-tacho-without-brake-with-connection-cable-1,5-m
 • Mavilor-motor-MSS-12-MS120-040-0001-00-(standard-B14-with-tacho-without-brake-with-connection-cable-1,5-m
 • Mavilor-replacement-rotor-for-MO2000-612-0027
 • Mavilor-replacement-rotor-for-MO600-new-612-0053-old-612-0017
 • Mavilor-Replacement-Rotor-MO4500-612-0031
 • Mavilor-Rotor-and-Bearing-for-MO2000-612-0027-101-0006-(2-Stück)
 • Mavilor-Rotor-and-bearing-for-MO600-612-0053-101-0004-(2-pcs)
 • Mavilor-rotor-for-motor-4500/-MO-300162101MO4500-612-0031
 • Mavilor-Rotor-for-MSS-12-624-0002
 • Mavilor-Rotor-M0-1000-612-0023
 • Mavilor-Rotor-M0-3000/4500-612-0031
 • Mavilor-Servomotor-MSS-12-MS120-040-0001-00
 • MSS-12-MS120-040-000T-00-
 • Mavilor-Servomotor-MSS-12-MS120-040-0001-00
 • MSS-12-MS120-040-000T-00-
 • Mavilor-SERVO-MOTOR-MSS-12-MS120-040-0000-00
 • Mavilor-servo-motor-MSS-12
 • Mavilor-Servomotor-MSS-12-MS120-040-0G0-1-00
 • Mavilor-Servomotor-MSS-12-MS120-040-0G0-1-00
 • Mavilor-Spare-Rotor-612-0023
 • Mavilor-Spare-rotor-612-0027-for-MO2000
 • Mavilor-Spare-Rotor-612-0027-MO-2000-ROTOR
 • Mavilor-Spare-Rotor-612-0027-MO-2000-ROTOR
 • Mavilor-Tacho-D40-10V/1000-Umdr-Article-670-0040
 • Mavilor-Tacho-D40-10V/1000-Umdr-Artikel-670-0040
 • Mavilor-MSS-040-MS040-040-0G00-00-(-Standard-B14-mit-Tacho-D40-10V/1000-Umdr-)
 • Mavilor-MSS-040-MS040-040-0G00-00-(-Standard-B14-mit-Tacho-D40-10V/1000-Umdr-)
 • Mavilor-MT260-000-0099-A7-(-with-Encoder-DRC-S154-4S36-45200-)
 • Mavilor-MT260-000-0099-A7-(-with-Encoder-DRC-S154-4S36-45200-)
 • Mavilor-Y-190-Motor-LH-097-LH097-2-D-1-0-01-2-IP65-0
 • Mavilor-Y-190-Motor-LH055-1-C-0-0-0-01-2-IP65-0
 • Mavilor-Y-490-90291000-encoder-ES38-6-2048-5-DS