حلقه های چربی سوز fat burner rings tm

حـراج ویـژه حـلقه هـای چـربی ســوز‎
بــرای لاغــــــــری سریــــــــــــــــــــــــع بــا
حــلقه هـای چربــــــی ســوز
فـقط کـافیست 18 ساعت در شبانه روز هر یک از حلقه ها را به انـگشتان بزرگ هـر پای خود وصل کنید تا با افزایش سـوخت ساز بــدنتان تا …
15 کیلوگــــرم در هـــــر دوره 24 روزه
وزن کـم کـنیـد.  تجهیزات پزشکی  

قیمت : 82000 تومان
قیمت : 58000 تومان
( تا اردیبهشت 1393 )
راز حـلقه های چربی سوز در آهـنرباهای ویـژه آنهاست که با ایجاد یک میدان مغناطیسی به ظرفیت 1100 گاووس در کف پا همانند طب سوزنی ، سطح هورمون رشد و اندوفین را افزایش می دهد که حاصل آن افزایش انرژی به واسطه ازدیاد سوخت و ساز در بدن میباشد . این روش منحصربفرد باعث کالری سوزی بیشتر می شود و بدن برای تامین انرژی بیشتر مجبور خواهد بود تا از چربی های اضافه که سرشار ازانرژی هستند استفاده کند.

با این روش منحصر بفرد علاوه بر آنکه سوخت و ساز و مصرف چربی های اضافه سرعت بیشتر پیدا می کند، اشتهای شما نیز به خاطر افزایش اندوفین در بدن کاهش یافته و همچنین استرس های شما از بین می رود.
از دیگر خصوصیات این روش موثر لاغری، خواب عمیق شبانه است. با این روش منحصربفرد هم خواب عمیق تری خواهید داشت و هم در خواب لاغری ادامه می یابد و سریعتر وزن کم می کنید.

حتی اگر از یک برنامه رژیم درمانی و تحت نظر متخصـص هسـتید، می توانید همزمان از حلقـه های چربی سوز اسـتفاده کنید و سـرعت کاهش وزن خود را تا بیش از 50% افزایش دهید …

بدون مصرف هیچگونه دارو … بدون صرف هزینه های بالا برای کاهش وزن …
مناسـب برای سـنین 18 تا 65 سال …
روشی ایده آل برای کاهش وزن سریع و آسان تا …
15 کیلوگرم تنها در هر دوره 24 روزه …
کسی متوجه روش کاهش وزن شما نـخواهد شد …

آنهاییکه بیشتر پیاده روی می کنند لاغرتر و خوش اندام تر هستند زیرا سوخت و ساز بدنشان بالاتر است و کالری سوزی بیشتری دارند. یکی از دلایل این افزایش متابولیسم در آنها تحریک مداوم کف پا میباشد که علاوه بر افزایش گردش خون، موجب افزایش سطح هورمون رشد و اندوفین در بدن آنهاست.
هر یک ساعت استفاده از حلقه های چربی سوز معادل 20 دقیقه پیاده روی موجب افزایش متابولیسم و چربی سوزی در بدن می شود. بدون آنکه مجبور به ترک محل کار و یا خانه خود باشید.

Special Auction fat burner rings
For fast slimming
Fat burner rings

15 kg per 24 -day period
To lose weight .
This unique approach makes it burn more calories and body fat for energy will have to add the more energy that are rich in is strongly recommended.

With this unique addition to the metabolism of fats, adding more speed to find your appetite has decreased also due to the increase in the body as well as the stress of your Andvfyn will be lost.
The physical characteristics of an effective impotence , sleep is deep sleep . With this method, each individual will have a deeper sleep and sleep slimming and continues to lose weight faster .

Even if the treatment regimen under the supervision of a program , you can use parallel loops and speed fat burning weight loss of over 50 % can increase your …

Without taking any medication without high expenditure for weight loss …
Suitable for ages 18 to 65 years …
The ideal way to lose weight fast and easy …
15 kg in any period of 24 days …
One way to reduce your weight will not notice …

  Most of those who walk because they are thinner and more shapely upper body metabolism and burn more calories . One reason for this increased metabolism in continuous stimulation of the foot addition that increases circulation, increases Andvfyn growth hormone in their bodies.
Each time the loop is equivalent to 20 minutes of walking increases fat-burning metabolism and burn fat in the body. Without having to leave your home or workplace .

Medical Equipment advertised fat burner rings tm, magnetic rings, magnetic slimming ring, magnetic ring, magnetic slimming rings, rings, fat burner, fat burner slimming rings, rings, fat burner, fat burner ring magnet, sleep, deep sleep, effective Slimming, acupuncture, slimming medicine, fat burning, weight loss