توصیه های سنتی برای درمان کبد چرب

شایع ترین دلیل ایجاد کبد چرب  آب خوردن بین غذا، داشتن استرس و مصرف الکل است

کبد چرب که بیماری اختلال در کارکرد کبد است را می توان به روش های سنتی کنترل و درمان کرد. دکتر حسینی متخصص طب سنتی در خصوص کبد چرب گفت: کبد چرب به دلیل کاهش تحرک و تغذیه نادرست ایجاد می شود، در واقع به اختلال مزمن و بدون علت در کبد گفته می شود که به دلیل تجمع چربی و التهاب در کبد است .شایع ترین دلیل ایجاد کبد چرب آب خوردن بین غذا، داشتن استرس ، مصرف الکل، مصرف دارو بیش از حد معمول و مصرف غذاهای فست فودی مثل سوسیس و کالباس و پنیر پیتزا است.کبد بطور طبیعی مزاج گرم و تر دارد، بنابراین سرد شدن آن بر اثر عوامل مختلف می تواند توانایی کبد را برای تحلیل و متابولیزه کردن چربی ها کم کند و موجب انباشته شدن چربی در بافت کبد و ایجاد کبد چرب شود. بنابراین مصرف ترشی ها به ویژه سرکه و آبغوره ، خوراکی های سرد مثل ماست، دوغ ترش، خیار و کدو هم باعث سرد شدن کبد می َشود که باید محدود گردند.

همچنین کاهش وزن ناگهانی، تغذیه نادرست و مصرف بیش از حد چربی و کربوهیدرات به همراه گرسنگی طولانی مدت به ایجاد کبد چرب می انجامد . مصرف سرکه سکنجبین، مصرف سالاد سبزیجات شامل هویج کلم وروغن زیتون توصیه می شود، همچنین مصرف سیب با پوست به هنگام صبح و شب و مصرف عرق کاسنی ، عرق خارشتر، عرق بید وعرق شاه تره نیز مفید است. مصرف خاکشیر و عرق ترنجبین و استفاده از روغن کنجد و زیتون برای سرخ کردن غذا توصیه می شود.

 

The most common cause of fatty liver drink between meals, stress and alcohol consumption
Fatty liver disease is liver dysfunction can be treated to traditional methods of control.

Doctor of traditional medicine Hosseini said on Fatty Liver: Fatty liver is caused due to improper feeding reduced mobility and, in fact, chronic disease and unexplained accumulation of fat in the liver is said to be due to inflammation in the liver.

The most common cause of fatty liver drink between meals, stress, alcohol consumption, drug use and eating too much fast food, such as sausage and cheese pizza.

Liver, bowel naturally warm and wet, so cold it could be due to various factors liver’s ability to metabolize fat analysis and less accumulation of fat in the liver, causing fatty liver and create. So use pickling vinegar and verjuice in particular, cold foods such as yogurt, sour dough, cucumbers and squash also cools the liver that should be limited.
The sudden weight loss, poor nutrition and excessive intake of fats and carbohydrates with fatty liver disease can lead to long-term hunger.

Sekanjabin vinegar, salad vegetables, including carrots, cabbage, olive oil is recommended, also consume apples with the skin morning and night and use Chicory, Alhaji sweat, sweat sweats [King leek moth is also helpful. Sisymbrium irio consumption and sweat manna and use sesame oil and olive oil for frying food is recommended.