اهدا سلول بنیادی از طریق خون و اهمیت آن در نجات جان بیماران مبتلا به بیماریهای وخیم خونی ( عموما کودکان )

با انجام یک آزمایش خون ساده به نجات جان همنوعانمان (عموما کودکان) بشتابیم
بنام خدا

اطلاعاتی در مورد اهدا سلول بنیادی از طریق خون و اهمیت آن در نجات جان بیماران مبتلا به بیماریهای وخیم خونی ( عموما کودکان )مانند سرطان خون،تالاسمی و..( بسیار حیاتی،لطفا اطلاع رسانی کنید )   تجهیزات پزشکی  –  پزشکی و درمان  

در حال حاضر تنها راه درمان قطعی بیماران مبتلا به سرطان خون، تالاسمی و سایر بیماریهای وخیم خونی، پیوند سلولهای بنیادی خونساز به آنهاست.
اين كار از طريق فردی که از لحاظ ژنتیکی(نه گروه خون) با بیمار مشابه باشد صورت مي پذيرد.
30% افراد بیمار از خانواده و فامیل خود فرد مشابه را پیدا می‌کنند ولی 70% دیگر، در خانواده و فامیل فردي با ژنتيك مشابه را پیدا نكرده و می‌بایست از افراد غیرخویشاوند، ژنتیک مشابه را پيدا كنند و درصورت پیدا نکردن گزينه‌اي با چنين ويژگي‌هايي، جان خود را ازدست می‌دهند.
همچنین تعداد افرادی که از لحاظ ژنتیکی در جامعه انسانی باهم مشابه باشند بسیار پایین است
(بعلت شرط سازگاری ژنتیکی برای پیوند ممکن است تنها شما فرد مشابه به یک بیمار و نجات گر باشید)
لذا این امر مستلزم اینست که همه دست به دست هم بدهیم وبرای یاری رساندن به این عزیزان با گذاشتن تنها نیم ساعت از وقتمان و انجام یک آزمایش ساده خون،عضوی از این بانک سلول بنیادی شویم.
در حال حاضر تعداد جمعیت ثبت نام شده بسیار پایین می باشد.
لازم به ذکر است زمانی که جواب آزمایش ما با فرد بیماری مشابه باشد از سوی مرکز با ما تماس گرفته شده
و اهدا در آن زمان صورت میگیرد و سلولهای بنیادی را ازخون ما میگیرند.
شیوه اهدا، از طریق خون و مشابه اهدای خون میباشد.

درایران سه مرکز از داوطلبین ثبت نام بعمل می آورند که در حال حاضر یکی از آنها(بانک اهدا بیمارستان شریعتی) با سیستم بانک اهداکنندگان جهانی مرتبط است:

1.بانک اهدا سلولهای بنیادی واقع در(تهران-خیابان کارگر شمالی-سه راه جلال آل احمد-بیمارستان دکتر شریعتی-بانک اهدا(( مرتبط با سیستم بانک اهداکنندگان جهانی )))شنبه تا چهارشنبه ( از ساعت8 تا 12) پنجشنبه ها( ازساعت 8 تا 11)

سایت جهت ثبت نام اینترنتی: iscdp.tums.ac.ir شماره تماس:02184902669

بانک اهدا سلولهای بنیادی بیمارستان شریعتی تهران در سنندج نیز(آدرس:سنندج-خیابان حافظ(شریف آباد)-طبقه فوقانی مسجد ادب-انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان)جهت ثبت نام و انجام آزمایش خون دارای نمایندگی است و در این مکان نیز ثبت نام انجام میگیرد.

شماره تماس جهت هماهنگی: 0871-6626798 0871-6663100
سایت بانک اهدا کنندگان جهانی سلول بنیادی از طریق خون: www.bmdw.org

داوطلبان ثبت نام در هر جای جهان میتوانند با مراجعه به سایت و لینک زیر،مرکز مربوط به کشور خود را جستجو و پیدا کنند:
http://www.bmdw.org/index.php?id=addresses

2.مرکز سپاس واقع در(تهران-خیابان انقلاب-خیابان وصال شیرازی-بالاتر از تقاطع طالقانی- پایگاه مرکزی اهدای خون-مرکز اهدای سلولهای بنیادی خونساز(سپاس))شنبه تا چهارشنبه(از ساعت8تا11)

سایت جهت ثبت نام اینترنتی:iscdr.ibto.ir شماره تماس:02188959093-5

3.مرکز اهدا سلول بنیادی بیمارستان منتصریه مشهد واقع در(مشهد-خیابان امام خمینی-امام خمینی25-خیابان گلستان-مقابل سالن همایشات صدا و سیما)
(در حال حاضر بعلت پیشرفت علمی،در دنیا و همچنین در ایران،سلول بنیادی را بسیار ساده و از خون محیطی فرد مشابه ژنتیکی میگیرند و دیگر مثل گذشته سلول بنیادی را از مغز استخوان نمیگیرند.همچنین قابل ذکر است اهدا سلولهای بنیادی،هیچ ضرری برای بدن ندارد و به سرعت در بدن ساخته و جایگزین میگردد)

برای نجات جان بیماران که عمدتا خردسال هستند. در صورت تمايل به عضويت يا عدم عضويت در اين بانك حتی الامكان این پیام را برای دوستان خود ارسال کنید.(نگذار زنجیر عشق بگسلد)

By doing a simple blood test to save lives fit (mostly children) Bus
Name of God

Information about the importance of donating blood stem cells through the blood to save the lives of patients with serious diseases (mainly children), such as leukemia, thalassemia, etc. (very important, please inform)

At present, the only definitive treatment for patients suffering from blood cancer, thalassemia, anemia and other serious diseases, hematopoietic stem cell transplant them.
This is the individual who is genetically (not blood) occurs with the same patient.
30% of the patients similar to one’s own family, but the other 70%, the same genetic individual in the family and not be individual unrelated choice genetics similar to find a similar case not find of the attribute, have lost their lives.
The number of people who are genetically similar to each other in the human population is very low
(Due to genetic compatibility condition for transplantation may just save a patient if you’re the same person)
This requires that we all join hands and for helping to put these ones with only half an hour of going and doing a simple blood test, a member of our stem cell bank.
Already registered population is very low.
It is when we test a similar disease has been the center contact us
And given the time comes and we are Azkhvn stem cells.
Donate way, through blood donation is the same.

Limited three volunteers are invited to register now that one of them (the bank donated Shariati Hospital) associated with the World Bank, donors are:

1. The bank donated stem cells located in the (Tehran – street – three Jalal Al Ahmad – Hospital doctor Ali Shariati – Bank donated ((related to database system Donors Worldwide))) to Wednesday (from 8 to 12) Thursday (Azsat 8 to 11)

Website for Online Registration: iscdp.tums.ac.ir Contact Number: 02184902669

Bank donated stem cells Shariati Hospital in Tehran, Sanandaj (URL: Sanandaj – Hafez Street (Sharif Abad) – the upper floor of the mosque literature – Support Forum cancer patients Kurdistan) to register and carry out blood tests have been represented in the Where the registration is done.

Phone Number for coordination: 0871-6626798 0871-6663100

Stem cells from blood donors, the World Bank website: www.bmdw.org

Volunteers can register anywhere in the world by visiting the following website link, in the center of your search and find:
http://www.bmdw.org/index.php?id=addresses

Two. Center in thanks (Tehran – Enghelab street – Joiner Street Shirazi – above the intersection of Taleghani – base donation – donation center hematopoietic stem cells (Thanks)) to Wednesday (from 8 to 11)

Website for Online Registration: iscdr.ibto.ir Phone Number :02188959093-5

Three. Center of stem cell donation Montaserie hospitals in Mashhad (Mashhad – Street – Imam Khomeini Imam Khomeini 25 – Golestan Street – in front of IRIB conference hall)

(At present, due to scientific progress in the world as well as in cells of peripheral blood stem very simple person and are genetically identical stem cells from bone marrow can not longer. Well as specific stem cell donation, no harm no body quickly and is replaced by the body)

To save the lives of patients who are mostly young. If you want to join or not to join the bank as much as possible to send the message to your friends. (Do not let the chain of love falling)

Blood stem cell donors through advertising, medical equipment, medicine and medical advertising, medical, healthcare bmdw, bmdw.com, bmdw.org, blood tests, stem cell donation, blood donation, donation, stem cell, stem cell donation Shariati Hospital thalassemia, a blood stem cell donation procedure, leukemia, stem cell, children, blood