استراتژی توسعه کشورها

استراتژی توسعه کشورها

 • استراتژی توسعه کشور آلمان ، صنایع سنگین می باشد
 • استراتژی توسعه کشور سوئیس ، صنایع اندازه گیری مثل ساعت و صنایع خاص می باشد
 • استراتژی توسعه سنگاپور ، خدمات می باشد.
 • استراتژی توسعه دوبی یا دبی ، تجارت و اینک تولید ، توریسم و گردشگری می باشد
 • استراتژی توسعه ژاپن ، شرکت های بزرگ می باشد
 • استراتژی توسعه هند، ایرلند، فناوری اطلاعات یا IT می باشد
 • استراتژی توسعه هنگ گنگ ، حمل و نقل بعلاوه تجارت مجازی می باشد
 • استراتژی توسعه تایوان ، بنگاههای کوچک و متوسط می باشد

البته تایوان در دهه 60 روی صنایع مثل نساجی و قند، در دهه 70 صنایع سنگین و متوسط دهه 80 کامپیوتر و دیجیتال و در دهه 90 روی IT و اینترنت تلاش نموده است.

انکوباتورهای تکنولوژی- انواع انکوباتورها :

یکی از سیاستهای آمریکا ایجاد انکوباتورهای تکنولوژی و حمایت از کارآفرینان در این مجموعه ها می باشد . فعالیتهای biztech.com که یکی از عمده ترین انکوباتورهای رشد کارآفرینی در آمریکا می باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

انکوباتورها محلی برای تسریع رشد اقتصادی و موفقیت شرکتهای کارآفرینی هستند. هدف اصلی انکوباتورها، بوجود اوردن شرکتهایی است که از لحاظ اقتصادی توان لازم جهت ادامه فعالیت و رشد را دارا باشند. این شرکتها، علاوه بر ایجاد شغل در جامعه باعث رشد و بالندگی تکنولوژی های جدید و تقویت اقتصاد جامعه می شوند.

بر طبق امارها، اکثر شرکتهای کوچک و نوپا در همان سه یا پنج سال اول فعالیت منجر به شکست می شوند. دو دلیل اصلی این شکست عبارتند از کم تجربگی مدیریت و کمبود سرمایه. همچنین در کنار دلایل فوق میتوان از دلایل زیر نام برد:

 • کمبود برنامه ریزی
 • عدم آشنایی با بازار
 • عدم توجه به نصایح مشاوران

در واقع انکوباتورها، از شرکتهای جوان و کوچک حمایت کرده تا از مرحله رشد عبور کنند و توانایی مستقل شدن را پیدا کنند. اهم این حمایتها به شرح زیر می باشد:

 1. خدمات اسکان
 2. خدمات مشاوره ای
 3. جستجوی منابع مالی
 4. خدمات بازاریابی
 5. خدمات اموزشی
 6. ارتباط با سایر کارآفرینان
 7. خدمات با دانشگاه ها
 8. خدمات کتابخانه ای
 9. خدمات دفتری

Strategies developed countries

Development strategy of the German heavy industry is
Swiss development strategies , such as time and measure certain industries are industries
Singapore’s development strategy , services.
Development Strategy of Dubai or Dubai , and now produces business , travel and tourism
Japan’s development strategy , the corporate is
Strategy Development India , Ireland , information technology , or IT , is
Development Strategy for Hong Kong , is a virtual trade plus shipping
Development Strategy of Taiwan , Small and Medium Enterprises are
However, industries like textiles and sugar on Taiwan in the 60s , 70s and mid 80’s heavy industry and digital computers in the 90’s has worked on IT and the Internet .

Technology incubators – incubators types :

One of America ‘s policy establishment and Technology incubators support entrepreneurs in this series is. Biztech.com activities , which is one of the most important incubators of entrepreneurship in America is examined .

Local incubators to accelerate the growth and success of entrepreneurial companies are. The main goal of incubators , companies that generate economic activity and growth will have to continue to be necessary . These companies, in addition to creating jobs in the community led to the development of new technologies and to strengthen the economy .

According to statistics, most small companies and start-ups in the first three or five years leading up to the break . The two main reasons for this failure are management inexperience and lack of capital . Besides the above reasons , we can also mention the following reasons :

Lack of planning
Lack of familiarity with the market
Lack of attention to the advice of consultants
Indeed, incubation of young, small companies, to support the growth phase will pass and become independent ability to find them. Importance of this support is as follows :

Accommodation Services
Consulting Services
Search for funding
Marketing Services
Educational Services
Relationships with other entrepreneurs
Services with universities
Library Services
Services Office

IT strategy developed countries , the strategies developed countries, types of incubators , incubator , incubator is incubator , entrepreneurial companies , industries, Taiwan , Taiwan Handicrafts , entrepreneurs , entrepreneurship