بازاریابی چریکی در ایران

با درود و تقدیم احترام فراوان
اینجانب مسعود محمدی، مشـاور ارشد بازاریابی هستم.
در شهریورماه سال ۱۳۹۱ توانستم طی یک قرارداد مشاوره، پیش فروش ۱۰۴ آپارتمان تجاری را تنها در ۴ ساعت از روش بازاریابی چریکی به سرانجام برسانم که داستان این موفقیت در وب سایت بنده درج شده است.  مشاوره  –  کارمند فروش و بازاریاب  

در ابتدای بهمن سال ۱۳۹۲ کمپین بازاریابی متفاوتی برای فروش یک مجتمع تجاری در تهران برنامه ریزی و اجرا کرده ام که اکنون می خواهم این تجربه را با شما به اشتراک بگذارم.
در این کمپین برای اولین بار در ایران نوع خاصی از تبلیغات را ارائه داده ام که بی شک شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

خلق یک رسانه جدید در عرصه بازاریابی و تبلیغات ایران

با تقدیم احترام مسعود محمدی
مشاور ارشد بازاریابی

Greetings and Best regards
I Masoud Mohammadi, a senior marketing consultant I am.
In September 1391, could have a consulting contract , the sale of 104 apartments in 4 business hours guerrilla marketing technique to finally get my website listed in this success story .

In this campaign for the first time provide specific types of advertising I’ve no doubt that you will be impressed .

Sincerely , Masoud Mohammadi
Senior Consultant of Marketing

Create a new media marketing and advertising field in Iran

Marketing, sales, marketing, guerrilla marketing, guerrilla marketing in Iran, what is guerrilla marketing, guerrilla marketing, sale, commercial apartments, the sale of 104 apartments, commercial, contract consulting, M. Mohammadi, Consultant, Senior Consultant, Marketing Consultant, Marketing marketing Campaign, Consultation