آموزش اکسل (Microsoft Office Excel 2013)

بسته نرم افزاری آفیس (Microsoft Office) یکی از مجموعه نرم افزارهای پرکاربرد بین کاربران کامپیوتر می باشد و می توان گفت کمتر افرادی پیدا می شوند که به این نرم افزارها نیازی نداشته باشند. یکی از نرم افزارهای پرکاربرد بسته نرم افزاری آفیس، نرم افزار صفحه گسترده  اکسل یا  Excel می باشد. این نرم افزار با توجه به قابلیت هایی که دارد، نیاز است تا آن را به عنوان اولین نرم افزارهایی که نیاز داریم، یاد بگیریم.در این آموزش ابتدا با محیط اکسل ۲۰۱۳ و سپس با وارد کردن داده ها و قالب بندی آن آشنا می شویم. در ادامه در رابطه با مدیریت کاربرگ ها نکاتی گفته می شود. سپس به مباحث فرمول نویسی، توابع و رسم نمودار در اکسل می رسیم. در این آموزش سعی شده نکات ساده کار با اکسل به صورت خیلی کوتاه ارائه شود.

فهرست سرفصل ها و مباحث مطرح شده در این مجموعه آموزشی

 • ایجاد فایل اکسل جدید
 • آشنایی با اکسل
 • سطرها، ستون ها و سلول ها
 • کاربرگ ها (workbooks) و شیت ها (worksheets)
 • وارد کردن داده ها در یک کاربرگ
  • اصول اولیه ورود اطلاعات
  • وارد کردن متن ها (Label)
  • ورود مقادیر عددی، تاریخ و زمان
  • وارد کردن داده های سریالی
 • قالب بندی داده ها
 • ایجاد و مدیریت کاربرگ
  • ویرایش داده های کاربرگ
  • حرکت در یک کاربرگ
  • ادغام و شکستن سطرها و ستون ها (Split و Freeze)
  • ایجاد سطر یا ستون مخفی
  • انتخاب سلول در یک کاربرگ
  • حذف، کپی و انتقال داده
  • درج و حذف سطر و ستون
  • تغییر اندازه ستون ها و ردیف ها
  • مدیریت شیت ها در یک کاربرگ
  • جلوگیری از تغییر داده ها توسط دیگران
  • پنهان کردن یک کاربرگ
  • محافظت از کاربرگ
 • فرمول ها در اکسل
  • چگونگی کار با فرمول ها
  • اشاره به سلول ها در فرمول
  • عملگرها در فرمول
  • مبانی وارد کردن فرمول
  • وارد کردن آدرس سلول
  • وارد کردن محدوده سلول
  • کپی کردن فرمول از سلولی به سلول دیگر
 • کار با توابع در اکسل
  • وارد کردن آرگومان ها در توابع
  • وارد کردن یک تابع در یک فرمول
 • رسم نمودار در اکسل
  • ترسیم یک نمودار ساده میله ای در اکسل

Bundle Office (Microsoft Office) one of the most widely used software among computer users and can be found are less people who do not have this application requires. One of the most widely used software packages Office software, Excel or Excel is the spreadsheet application.. The following are tips on how to manage worksheets. Then formulators topics, functions and charts in Excel is reached. In this tutorial we have tried to work with Excel Simple Tips for too short to be provided.
List of topics and issues raised in this series

Create a new Excel file
Introduction to Excel
Rows, columns and cells.
Worksheets (workbooks) and sheets (worksheets)
Enter data in a worksheet
Sign basics
Enter the text (Label)
Enter numeric values, date and time
Enter the serial data
Formatting data
Create and manage Worksheet
Edit worksheet data
Move a worksheet
Integration and breaking down the rows and columns (Split and Freeze)
Create rows or columns hidden
Select the cells on a worksheet
Delete, copy and move data
Insert and delete rows and columns
Resizing columns and rows
Sheet management in a worksheet
Prevent changes by others
Hiding a worksheet
Protect Worksheet
Formulas in Excel
How to work with formulas
Refer to cells in formulas
Operators in formula
Importing Basics formula
Enter the address of the cell
Enter a cell range
Copy the formula from one cell to another
Working with functions in Excel
Enter the arguments in functions
Entering a function in a formula
Charting in Excel
Draw a simple bar graph in Excel

سایت درج آگهی و تبلیغات نیازمندیهای همشهری لینکدار