دعوت به انجمن دانشجویان

با سلام و احترام
شما به انجمن دانشجویان دعوت شده اید.

به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خود جوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه، انجمن های علمی دانشجویی رشته های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور تشکیل شد.  پروژه های دانشجویی | دانشجو  

اهداف انجمن
به اشتراک گذاشتن آخرین مقالات منتشر شده
ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان
نهادمند ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان
افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی
شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه
بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی
جهت عضویت در انجمن دانشجویان بر روی لینک زیر کلیک نموده صفحه شبیه عکس زیر باز خواهد شد که طبق دستورالعمل مربوطه انجام دهید.

Greetings and Regards
You ‘re invited to the Student Association .

research in the country .

Goals Forum
Share the latest articles published
Create an appropriate context for the expression of talent and inspire creativity and prosperity Bitch
Institutionalized academic and research students to extracurricular activities
Increase the level of participation and competitive group of students in scientific activities and strengthen the relationship between teaching and research
Enjoying a privileged elite students identify and promote their participation in the university environment
Taking advantage of the academic ability of students to strengthen ties with the various sectors of social and administrative
Join the Student Association Click on the following link below will open a page that the guidelines do.

Invited to the Students’ Association, Student Project Leads, Leads Student Association, Student Association, Student Association, Student Scientific Association, academic ability, students, student, students, university students, academic prosperity, scientific, cultural, student participation