پـذیرش مقاله isi و isc

پـذیرش مـقاله ISI/ISC‎
تحول علمی شما را تضمین میکنیم
ApplyRoad
با تجربه­ای پنج ساله در آموزش عالی کشور ایران و نیز همکاری با دانشجویان ایرانی در کشورهای سوئد، مالزی،فرانسه، آلمان، کانادا و آمریکا، ارتقای علمی شما را تضمین می­نماید. كتابهای آموزشی  –  پروژه های دانشجویی  

حتما تا کنون بارها و بارها با اهداف گوناگون سعی نموده­اید تا نتایج تحقیق و مقالات خود را در
ژورنالهای معتبر به چاپ برسانید و هر بار با مشکلی همانند داوری سختگیرانه مجلات،
بلک­لیست شدن مجلات، سطح پایین نگارش آکادمیک مقاله و یا حتی هزینه
بالای مجلات در بخش
Publication Fee
مواجه شده ­اید و از چاپ مقاله خود منصرف شده ­اید.
Apply Road
با همکاران با تجربه خود که اکثریت آنها عضو
Editorial Board
مجلات و یا حداقل گروه داوری
مجلات معتبر هستند، راه را برای شما آسان نموده است
هم اکنون درخواست خود را ثبت نمایید و از جایزه ویژه ماهانه ما در بخش رقابت علمی برخوردار شوید

Accepted ISI / ISC
Accepted isi and isc
Scientific breakthrough , we guarantee your
ApplyRoad
With five years of experience in higher education as well as cooperation with Iran and Iranian students in Sweden, Malaysia,
France , Germany, Canada and America , it guarantees your academic promotion .
Repeatedly with different goals you ‘ve ever tried to locate their research and papers
Get published in journals and magazines , each time with a problem similar to strict refereeing ,
Blklyst the journal , the low level of academic writing articles or even cost
Top journals in the
Publication Fee
‘ve Encountered have been deterred from publishing his paper .
Apply Road
Working with our experience that the majority of members
Editorial Board
Magazines , or at least jury
Journals are a way for you to have easy
Please submit your application now and get a special bonus, our monthly science competition section