انگلیسی بدون توقف

پر افتخار ترین محصول آموزشی زبان کشور

خود آموز نرم افزار شبیه سازی مکالمه انگلیسی

NONSTOP ENGLISH

براساس کتابهای Interchange Third Edition بدون نیاز به فعالسازی

پرفروشترین محصول آموزش زبان در ایران

اولین نرم افزار آموزش زبان با تکنولوژی USB DRIVE

ویژگی های نرم افزار آموزشی زبان آریانا عبارتند از :

 • مبتدی تا پیشرفته
 • تعیین سطح رایگان
 • پشتیبانی اینترنتی
 • استاد آنلاین
 • راهنمای فارسی ( فیلم )
 • ایفای تلفن هوشمند
 • آموزش از طریق فیلم
 • ترجمه گفتار و فیلم
 • لغات و اصطلاحات کاربردی
 • دیکشنری تصویری
 • آزمونهای منظم
 • گرامر فارسی

مشتریان انگلیسی بدون توقف:

شرکت ملی پتروشیمی

شرکت ملی نفت

شرکت کالای نفت تهران

شرکت سهامی ذوب آهن

سازمان بنادر و دریانوردی

وزارت نیرو

شرکت توگا ( گروه مپنا )

صبا باتری

شرکت طراحی و ساختمان نفت

جامعه المصطفی العالمیه

مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصاد و دارایی

وزارت بهداشت

سازمان انرژی های نو

بانک ملی ایران و پارسیان

بانک صادرات ایران

بانک سامان و ملت

وزارت راه و ترابری

شرکت پاکسان

پالایشگاه تهران

انستیتو ایز ایران

سازمان تامین اجتماعی

شرکت توسعه صنایع گداختار

روزنامه های همشهری و ایران

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

موسسه آموزش زبان پرتو دانش

مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه امام حسین (ع)

اداره اطلاع رسانی ایران خودرو

مجتمع گاز پارس جنوبی

اداره تشکیلات و آموزش شهرداری تهران

و بیش از صد هزار نفر از کاربران محترم محصولات آموزشی ایران

به یاد داشته باشیم که :

 •          تصور تعدادی از موقعیت هایی که دانستن انگلیسی در آنها به شما یک احساس خیلی خوب می دهد، چندان دشوار نیست.
 •          امروزه افراد ناآشنا با تکنولوژی اطلاعات و زبان انگلیسی انسانهایی بی سواد به شمار می آیند.
 •          با یادگیری زبان انگلیسی، گام موثری در جهت ارتقاء کیفی زندگی خود برمیدارید.
 •          امروزه زبان انگلیسی تنها یک علم نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است
 •         کودکان بیشترین آموزش را از والدین خود می گیرند، با فراگیری انگلیسی، آینده کودکان خود را تضمین کنید.
 •          مدیران مسلط به زبان انگلیسی، یک گام جلوترند.
 •          زبان انگلیسی کلید دنیای علم و فناوری است.
 •          با فراگیری زبان انگلیسی میتوانید راحت تر سفر کنید.
 •          شاید فردا خیلی دیر باشد …. اما سرانجام به اهمیت زبان پی خواهید برد.

پر افتخار ترین محصول آموزشی زبان کشور

خود آموز نرم افزار شبیه سازی مکالمه انگلیسی

NONSTOP ENGLISH

براساس کتابهای Interchange Third Edition بدون نیاز به فعالسازی

پرفروشترین محصول آموزش زبان در ایران

اولین نرم افزار آموزش زبان با تکنولوژی USB DRIVE

ویژگی های نرم افزار آموزشی زبان آریانا عبارتند از :

 • مبتدی تا پیشرفته
 • تعیین سطح رایگان
 • پشتیبانی اینترنتی
 • استاد آنلاین
 • راهنمای فارسی ( فیلم )
 • ایفای تلفن هوشمند
 • آموزش از طریق فیلم
 • ترجمه گفتار و فیلم
 • لغات و اصطلاحات کاربردی
 • دیکشنری تصویری
 • آزمونهای منظم
 • گرامر فارسی

مشتریان انگلیسی بدون توقف:

شرکت ملی پتروشیمی

شرکت ملی نفت

شرکت کالای نفت تهران

شرکت سهامی ذوب آهن

سازمان بنادر و دریانوردی

وزارت نیرو

شرکت توگا ( گروه مپنا )

صبا باتری

شرکت طراحی و ساختمان نفت

جامعه المصطفی العالمیه

مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصاد و دارایی

وزارت بهداشت

سازمان انرژی های نو

بانک ملی ایران و پارسیان

بانک صادرات ایران

بانک سامان و ملت

وزارت راه و ترابری

شرکت پاکسان

پالایشگاه تهران

انستیتو ایز ایران

سازمان تامین اجتماعی

شرکت توسعه صنایع گداختار

روزنامه های همشهری و ایران

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

موسسه آموزش زبان پرتو دانش

مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه امام حسین (ع)

اداره اطلاع رسانی ایران خودرو

مجتمع گاز پارس جنوبی

اداره تشکیلات و آموزش شهرداری تهران

و بیش از صد هزار نفر از کاربران محترم محصولات آموزشی ایران

به یاد داشته باشیم که :

 •         تصور تعدادی از موقعیت هایی که دانستن انگلیسی در آنها به شما یک احساس خیلی خوب می دهد، چندان دشوار نیست.
 •          امروزه افراد ناآشنا با تکنولوژی اطلاعات و زبان انگلیسی انسانهایی بی سواد به شمار می آیند.
 •          با یادگیری زبان انگلیسی، گام موثری در جهت ارتقاء کیفی زندگی خود برمیدارید.
 •          امروزه زبان انگلیسی تنها یک علم نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است
 •       کودکان بیشترین آموزش را از والدین خود می گیرند، با فراگیری انگلیسی، آینده کودکان خود را تضمین کنید.
 •         مدیران مسلط به زبان انگلیسی، یک گام جلوترند.
 •         زبان انگلیسی کلید دنیای علم و فناوری است.
 •        با فراگیری زبان انگلیسی میتوانید راحت تر سفر کنید.
 •          شاید فردا خیلی دیر باشد …. اما سرانجام به اهمیت زبان پی خواهید برد.

NonStop_English

 • انگلیسی بدون توقف