کارگاه های آموزشی مهندسی کیفیت و داده های حجیم (Big Data)

کارگاه های آموزشی مهندسی کیفیت و داده های حجیم (Big Data) با حضور استاد دانشگاه Georgia Tech، دکتر کامران پی نبر‎

کارگاه های آموزشی مهندسی کیفیت و داده های حجیم (Big Data) با حضور استاد دانشگاه Georgia Tech ،دکتر کامران پی نبر* و دکتر سقایی
ویژه اساتید، پژوهشگران، متخصصان ودانشجویان علاقه مند به حوزه مهندسی کیفیت
روز اول : سه شنبه 16/2/1393 ( از ساعت 8:30 الی 12 )
آشنایی با بهبود کیفیت به کمک داده های حجیم ( (Big Data

دکتر عباس سقایی :
ضرورت های مهندسی کیفیت، مقدمه ای بر Big Data و مسائل مرتبط در سازمان های ایرانی

دکتر کامران پی نبر :
معرفی Big Data و مفاهیم پایه ای
معرفی مسائل و کاربردهای Big Data در مسائل مهندسی کیفیت
معرفی دانشگاه Georgia Tech، شرایط حضور و همکاری

روز دوم : چهارشنبه 17/2/1393 ( از ساعت 8:30 الی 12 )
معرفی تکنیک های آماری و تحلیل داده های حجیم

دکتر کامران پی نبر :
Multistream Sensor Fusion for System Prognostics
Multi-Channel Signals Monitoring
مباحث تکمیلی در خصوص دانشگاه Georgia Tech و همکاری با دانشگاه
میزگرد تخصصی و پرسش و پاسخ در خصوص مباحث مرتبط

ثبت نام رایگان
حضور در همایش منوط به دریافت ایمیل تأیید ثبت نام می­باشد.​
زمان برگزاری: ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۳
مکان: انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم پایه، سالن علامه طباطبایی
دکترای مهندسی صنایع و عملیات از دانشگاه Michigan
استادیار دانشگاه Georgia Tech

لینک ثبت نام:

http://saghaei.ir/home/page64.aspx?lang=Fa

Workshops quality engineering and massive data (Big Data) with the professor, Georgia Tech, Do not follow doctor Kamran

 Workshops quality engineering and massive data (Big Data) with the professor, Georgia Tech, and doctor * Do not follow doctor Kamran Saghaei
Special professors, researchers, professionals, students interested in the field of quality engineering
Day Three Saturday, 2/16/1393 ( 8:30 to 12 )
Familiarity with the help of massive data quality improvements ((Big Data

Doctor Abbas Saghaei :
Need for quality engineering , Introduction to Big Data and related issues in the Iranian

Do not follow doctor Kamran :
Introduction to Big Data and basic concepts
Introduction to Big Data problems and applications in quality engineering problems
Introducing the University of Georgia Tech, and co- presence conditions

Day two : Wednesday, 2/17/1393 ( 8:30 to 12 )
Introduction to statistical techniques and analysis of massive data

Do not follow doctor Kamran :
Multistream Sensor Fusion for System Prognostics
Multi-Channel Signals Monitoring
Further discussions on collaboration with the University of Georgia Tech University
Expert Panel Q & A on the issues

Sign up for free
Attended the conference registration is subject to receiving confirmation email .
Time : 16 and 17 May, 93
Location: End of Highway martyr Sattari University Square Blvd Hisarak martyrs , Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Sciences, Allameh Tabatabai Hall
Ph.D. in Industrial and Operations Engineering from the University of Michigan
Georgia Tech University

Internet training, language training, computer training, education, the arts, education, sports, advertising education, advertising, student projects, student Ads Big Data, Big Data Hisarak, Big Data Branch, Education, Big Data, Data Big Data, data, Big Data, Data bulk, paper, big data, articles about big data, quality engineering, quality engineering, big data, quality engineering, quality engineering is, large databases, workshops, big Data, educational workshop, workshops, class big Data