وب معنایی چیست

وب معنایی یا وب معنی‌نگر(به انگلیسی: Semantic web) را می‌شود فضایی جهانی از جنس محاسبات هوشمند ماشینی تصوّر کرد که در آن تمامی کتاب‌ها، کتاب‌خانه‌ها ، دانش‌نامه‌ها و دانشگان‌ها (پایگاه‌های دانش – Knowledge bases) به صورتی معنی‌گرا و با توانایی درک مفهومی همدیگر در کنار هم قرار خواهند گرفت. آقای تیم برنرز لی، که معروف به پدر وب است، آیندهٔ وب را بصورتی بیان کرده که بر خلاف وب کنونی فقط توسط انسانها قابل فهم نباشد بلکه توسط ماشین ها نیز قابل درک و پردازش است. ایده وب معنی‌نگر نیز از همین نکته منشا می‌گیرد. در زیر سه تعریف مختلف از وب معنی‌نگر ارائه شده است:

  • پروژه‌ای با هدف ایجاد رسانه‌ای جهانی برای رد و بدل کردن اطلاعات بصورتی که برای کامپیوتر قابل فهم و پردازش باشد.  
  • وب معنی‌نگر، شبکه‌ای از اطلاعات در مقیاس جهانی است به نحوی که پردازش آنها توسط ماشین ها به سادگی امکان پذیر است.
  •  وب معنایی شامل داده‌های هوشمند وب است که توسط ماشین ها قابل پردازش است.

هر چند نزدیکی به تحقّق ایجاد چنان فضایی محتاج پیشرفت‌هایی جدید و کلّی‌نگرانه در بسیاری از زمینه‌های مهندسی، ریاضی، هوش مصنوعی، و به ویژه در زبان‌شناسی، فلسفه، و بسیاری از معارف دیگر انسانی خواهد بود، گام‌های اولیّه در این سمت برداشته شده است.

مولّفه‌های وب معنی‌نگر[۱]: بسیاری از استانداردها و ابزارهای وابسته به فنّاوری اکس‌ام‌ال (XML) را می‌توان به اینترنت آینده و وب معنی‌نگر نیز مربوط دانست. از آن جمله باید شمای اکس‌ام‌ال (XML Schema)، چارچوب شرح منابع ((Resource Descrption Framework (RDF)، شمای آردی‌اف (RDF schema)، و زبان هستی‌شناسی وب ((Web Ontology LANGUAGE (OWL) را برشمرد. مولّفه‌ اصلی وب معنایی XML است که زبان پایه استفاده شده در وب معنی‌نگر است. XML نیز خود بر اساس Unicode و URI بنا نهاده شده است بنابراین از زبانهای مختلف ناهمگن پشتیبانی می‌کند.

Semantic Web or Web Mnyngr (English : Semantic web) is the world’s atmosphere is made of intelligent computing machine could imagine that all books, libraries, encyclopedias and Danshganha ( knowledge bases – Knowledge bases) if Mnygra and conceptual ability to understand each other next time will be . Sir Tim Berners-Lee , who is known as father of the Web , The Next Web , stated that, unlike the current web so as to not be understood only by humans but also understandable by machines , and the processing. Web Mnyngr idea originated from the same point . Below are three different definitions of Web Mnyngr is presented:
The project aims to create a universal medium for the exchange and processing of information that is understandable for the computer .
Web Mnyngr , a network of information on a global scale so that they are processed by the machine simply as possible.
Semantic Web is to include intelligent data is processed by machines .
Although close to realizing the creation of such an environment requires new developments and Klyngranh in many fields of engineering, mathematics , artificial intelligence, especially in linguistics , philosophy, and many other sciences of human will have been taken in that position for initial steps .

Web components Mnyngr [ 1 ] Many technology-related standards and tools of XML (XML) and Web Mnyngr can be attributed to the Future Internet . Including the XML schema (XML Schema), Resource Description Framework ((Resource Descrption Framework (RDF), RDF Schema (RDF schema), and Web Ontology Language ((Web Ontology LANGUAGE (OWL) listed . Principal component of the Semantic Web XML that is the basic language used on the Web Mnyngr . XML is based on Unicode and URI itself is built in so many languages, supports heterogeneous .

What is the Semantic Web, Semantic Web, Semantic Web in e-commerce, semantic web is, What is the Semantic Web?, Web-based means, Internet training