آکادمی بین المللی سروش اندیشه

آکادمی بین المللی سروش اندیشه، در نظر دارد شرح خدمات انحصاری خود را از این طریق تقدیم حضورتان نماید:

مدرک بین المللی و تایید وزارت علوم ← غیرحضوری
■ فهرست دوره ها:
• دوره های مدیریت — Management Courses
• دوره های معماری — Architecture Courses​
• دوره های رایانه — IT Courses
• دوره های ایزو — ISO Courses
• دوره های روباتیک — Robotics Courses  آموزشگاه ها  

■ گواهینامه های بین المللی و داخلی:
• گواهینامه آموزشی مورد تایید دانشگاه جامع علمی کاربردی و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با قابلیت ترجمه رسمی و ارائه ریز نمرات​
• گواهینامه آموزشی از آکادمی بین المللی Alliance (الاینس) کانادا
• گواهینامه آموزشی از آکادمی بین المللی QAL انگلستان به دو زبان انگلیسی و فارسی
• گواهینامه آموزشی از آکادمی بین المللی BCI انگلستان، استرالیا و هند تحت اعتبار Jas Anz استرالیا
• گواهینامه آموزشی از آکادمی PMP iran و AMONTIS آلمان ویژه دوره های مدیریت پروژه
• گواهینامه آموزشی از آکادمی بین المللی OXFORD cert universal انگلستان با ثبت و اعتبار جهانی
■ مزایا:
• عدم نیاز به حضور در کلاس؛ فرصتی استثنایی برای مدیران، دانشجویان و کلیه علاقه مندانی که فرصت حضور در کلاس های حضوری را ندارند.
• دوره های DBA و MBA؛ برای اولین بار در کشور به صورت غیرحضوری
• قابل ارائه به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی به عنوان سوابق آموزشی معتبر
• بهترین فرصت برای تکمیل رزومه های استخدامی، دانشگاهی
• گواهینامه های مورد تایید دانشگاه جامع، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین قابل ترجمه به صورت کاملاً غیرحضوری (در کمترین زمان و هزینه – بدون مصاحبه)
(!) ضمناً وب گاه موسسه دارای نماد الکترونیکی از وزارت ضنعت، معدن و تجارت می باشد و کلیه تراکنش ها و توافقات بر بستر امن این سازمان صورت می پذیرد.
(!) موسسه سروش اندیشه، نمایندگی رسمی دوره های مجازی موسسات معتبر آموزش عالی آزاد می باشد.
خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر، تماس و یا به وب گاه ما مراجعه (شماره تلفن و نشانی وب گاه در امضاء این رایانامه درج شده است) فرمایید.
با تقدیم احترام
وحید دهقان نژاد
مدیر روابط عمومی (مرکز آموزش مجازی سروش اندیشه)

International Academy of Soroush ‘s thought , is considering its exclusive service description coming through this offer will :

And approved by the Ministry of Science degree in international distance

■ List of courses :
• Management Courses – Management Courses
• Courses Architecture – Architecture Courses
• Computer Courses – IT Courses
• Courses ISO – ISO Courses
• courses in Robotics – Robotics Courses Schools

■ domestic and international certificates :
• Applied Science University approved certification training and approved by the Ministry of Science, Research and Technology and to provide transcripts officially translated.
• Certification Training Academy International Alliance ( the Alliance ) Canada
• Teaching Certificate from the International Academy of QAL British English and Farsi
• BCI Certification Training from the International Academy of the United Kingdom , Australia and India under the Credit Jas Anz Australia
• Certification Training Academy courses Project Management PMP iran and in particular Germany AMONTIS
• Teaching Certificate from the International Academy of the United Kingdom , with registered OXFORD cert universal and global credit
■ Benefits:
• No need to attend classes ; unique opportunity for executives , students and all those interested have the opportunity to attend classes in person .
• DBA courses and MBA; For the first time in the country as the distance
• Available to all public and private institutions as accredited training records
• Best opportunity to complete the job resumes , academic
• Certificates of approval of the Ministry of Science , Research and Technology and also to be quite a distance ( at least time and money – no interview )
( ! ) Web also sometimes a symbol of the institution of the Ministry Znt , mining and commerce is secure and all transactions and agreements in the context of the organization must be different.
( ! ) Soroush Institute for android, virtual represent the official higher education institutions is free .
For more information please call or visit our website at once ( phone number, web address , sometimes the email signature is inserted ) check.
Best regards
V. Farmer Race
Public Relations Manager ( Learning Center Soroush Android)

Training Academy, a training academy, international Academy, Academy Soroush Soroush academy android, android doctor Soroush Soroush Academy, Soroush thought, certification training, advertising, education, school promotions