فیلم مشاغل و مهارت های آموزشی

لیست عناوین بعضی از مشاغل و مهارت های آموزشی در این مجموعه بی نظیر ویدئویی عبارتند از
۱) آموزش نحوه ساخت چسب زخم
۲) آموزش نحوه ساخت چسب نواری
۳) آموزش نحوه ساخت فیلتر روغن ماشین
۴) آموزش نحوه ساخت ماء الشعیر  آموزش – مشاغل خانگی  

۵) آموزش نحوه ساخت شمع های گرانقیمت در مقیاس تجاری
۶) آموزش نحوه ساخت کورن فلکس و محصولات غذایی خشک شده
۷) آموزش نحوه ساخت قفل های رمز دار
٨) آموزش نحوه ساخت لوله های بتنی
۹) آموزش نحوه ساخت لنز چشم
۱۰) آموزش نحوه ساخت غذای سگ و گربه
۱۱) آموزش نحوه ساخت سمعک
۱۲) آموزش نحوه ساخت قفل الکترونیکی درب منازل
۱۳) آموزش نحوه ساخت پازل های سه بعدی
۱۴) آموزش نحوه ساخت علائم راهنمایی الکترونیکی
۱۵) آموزش نحوه ساخت پاک کن
۱۶) آموزش نحوه ساخت محصولات پلی استر کشی
۱۷) آموزش نحوه ساخت کاغذ فویل آلومینیم
۱۸) آموزش نحوه ساخت گل های برشی تازه
۱۹) آموزش نحوه ساخت لامپ های لوله ای شیشه ای نئون
۲۰) آموزش نحوه ساخت ابزارهای دستی مثل آچار و انبردست و…
۲۱) آموزش نحوه ساخت شکلات های خشک
۲۲) آموزش نحوه ساخت هلی کوپترهای کوچک
۲۳) آموزش نحوه ساخت دستکش های هاکی
۲۴) آموزش نحوه ساخت کایاک
۲۵) آموزش نحوه ساخت آئینه
۲۶) آموزش نحوه ساخت بلندگو
۲۷) آموزش نحوه ساخت خلال دندان
۲۸) آموزش نحوه ساخت نان های چند غلاته
۲۹) آموزش نحوه ساخت پیچ و مهره
۳۰) آموزش نحوه ساخت آسفالت
۳۱) آموزش نحوه ساخت قالب های تزریق پلاستیک
۳۲) آموزش نحوه ساخت شیشه های مسطح
۳۳) آموزش نحوه ساخت ظروف سفالی
۳۴) آموزش نحوه ساخت استامپ جوهری
۳۵) آموزش نحوه ساخت علائم جاده
۳۶) آموزش نحوه ساخت ریسمان و طناب
۳۷) آموزش نحوه ساخت قایق نجات
۳۸) آموزش نحوه ساخت شیشه ایمنی
۳۹) آموزش نحوه ساخت کمربند ایمنی
۴۰) آموزش نحوه ساخت شلوار جین
۴۱) آموزش نحوه ساخت چسب ناخن
۴۲) آموزش نحوه ساخت علائم نئون
۴۳) آموزش نحوه ساخت ماست
۴۴) آموزش نحوه ساخت ویولن
۴۵) آموزش نحوه ساخت اجاق چوب سوز
۴۶) آموزش نحوه ساخت روغن سبزیجات
۴۷) آموزش نحوه ساخت سنگ توالت
۴۸) آموزش نحوه ساخت کاغذ توالت
۴۹) آموزش نحوه ساخت جک
۵۰) آموزش نحوه ساخت تاتو
۵۱) و ده ها فیلم آموزشی دیگر با کیفیت فوق العاده عالی که باید از نزدیک ببینید و به تعداد بسیار زیاد محصولاتی که می توانید به تنهایی یا به کمک دوستان خود تولید کنید پی ببرید.
به خاطر داشته باشید که برای تولید یک محصول خیلی ها برای تولید یک محصول فقط می خواهند اطلاعات کلی از خط تولید و فرآیند ساخت آن داشته باشند و بقیه کار را به سرعت در عمل خودشان یاد می گیرند.
این مجموعه برای این قبیل اشخاص یک گنج غیر قابل انکار است چرا که خیلی بیشتر از آنکه تصور کنند را در اختیار آنها قرار می دهد.
همه آنها که می خواهند با تکیه بر توانایی ها و سرمایه های خود و از طرق شرافتمندانه و آبرومندانه به ثروت برسند این مجموعه طلایی ترین بانک اطلاعاتی آنها محسوب می شوند و تا آخر عمر آن را با حساسیت در کتابخانه خود حفظ خواهند کرد.

Film Jobs and Skills Training
Some titles in the list of jobs and skills training video in this unique collection are
1 ) Learn how to build Adhesive
2 ) Learn how to make Scotch
3 ) Learn how to build a car oil filter
4 ) Learn how to make alcohol-free beer
5 ) Learn how to build a commercial-scale , expensive candles
6 ) Learn how to build a Flex Corn and Dried Food
7 ) Learn how to build locks encrypt
8 ) Learn how to build concrete pipes
9 ) Learn how to build a lens
10 ) Learn how to make dog food and cat
11 ) Learn how to make a hearing aid
12 ) Learn how to build an electronic lock home.
13 ) Learn how to build a three-dimensional puzzle
14 ) Learn how to build an electronic sign
15 ) Learn how to build cleaner
16 ) Learn how to make products polyester lining
17 ) Learn how to make aluminum foil paper
18 ) Learn how to make fresh cut flowers
19 ) Learn how to build a glass tube neon lamps
20 ) Learn how to build hand tools such as wrenches and pliers …
21 ) Learn how to make chocolate dry
22 ) Learn how to build a small helicopters
23 ) Learn how to build a hockey gloves
24 ) Learn how to build a kayak
25 ) Learn how to build a mirror
26 ) Learn how to build speakers
27 ) Learn how to build a toothpick
28 ) Learn how to make a bread Ghlath
29 ) Learn how to make bolts
30 ) Learn how to build concrete
31 ) Learn how to make plastic injection molds
32 ) Learn how to build a flat glass
33 ) Learn how to make pottery
34 ) Learn how to make ink stamp
35 ) Learn how to make road signs
36 ) Learn how to make twine and rope
37 ) Learning How to Build a Lifeboat
38 ) Learn how to make safety glass
39 ) Learn how to make belt
40 ) Learn how to make jeans
41 ) Learn how to make nail glue
42 ) Learn how to make neon signs
43 ) Learn how to make yogurt
44 ) Learn how to make a violin
45 ) Learn how to build a wood-burning stove
46 ) Learn how to make vegetable oil
47 ) Learn how to build a stone toilet
48 ) Learn how to make toilet paper
49 ) Learn how to make Jack
50 ) Learn how to make a tattoo
51 ), and dozens of other training videos with excellent quality , which should be close to see the large number of products that can stand alone or help your friends and you can discover .

This collection is a treasure for such persons is undeniable because they give much more than they thought they would put .

Learning how to build a speaker, learning how to build instruments, learning how to build a car oil filter, learning how to build concrete pipes, learning how to make alcohol-free beer, learn how to make a bandage, learning how to make scotch, training videos, instructional videos jobs, jobs skills, training, skills training, education, art, advertising, education, vocational ads, classifieds home jobs, advertising schools