فروشگاه مجازی

خواروبار آنلاین یا فروشگاه مجازی آنلاین

خرید هوشمند برای افراد گرفتار شعار هر فروشگاه اینترنتی همچون فروشگاه آموزش است.

پی پاد، یک خوار بار فروشی روی اینترنت، زندگی بسیاری از افراد را ساده تر کرده است. اگر چه حوزه پی پاد هنوز کشوری نیست، ولی چشم اندازی از آینده خرده فروشی به ما می دهد – فروشگاه مجازی. پی پاد پیشتاز یک صنعت سریعا رو به رشد است که به این مطلب اختصاص یافته که ما را قادر سازد تقریبا هر چیزی را از طریق PC هایمان خریداری کنیم. مشترکان پی پاد با وصل شدن به سایت پی پاد روی اینترنت به خرید از فروشگاه خواروبار مجازی می روند. آنها به محض آنلاین شدن میتوانند به طور محاوره ای اقلام خوار و بار، شامل محصولات تازه، مواد غذایی، انواع نانها، گوشت و محصولات منجمد را خریداری کنند. شما به جای دویدن راهرو به راهرو، به سادگی روی صفحه به اقلام مورد نظرتان اشاره کرده و کلیک می کنید.

سیستم خرید آنلاین پی پاد مستقیما به سیستمهای کامپیوتری فروشگاه همکار آن وصل است ( مثلا Safeway  در سانفرانسیسکو و Jewel در شیکاگو ) . هنگامی که لیست خرید خود را به پی پاد ارسال می کنید سفارشی به نزدیکترین فروشگاه همکار ارسال می شود. یک فروشنده آموزش دیده متخصص سفارش شما را می گیرد، یک کارت خرید می گیرد و خرید شما را برای شما انجام می دهد. فروشنده متخصص کسری از زمانی را که شما لازم خواهید داشت میگیرد زیرا لیست براساس راهروها منظم شده است و فروشنده دقیقا می داند چه چیزی بردارد. میتوانید هنگامی که فروشنده / مامور تحویل با غذاهای شما می رسد کوپنهای خود را تسویه کنید. این یکی از بسیار رویکردهای محاوره ای آنلاین به خرید است که میتواند به رفع زحمت خرید کمک کند.

Online Grocery or virtual store online

Shopping Smart for individuals affected by each store as the store ‘s motto is education.

Pink Pad , a grocery store on the Internet, has made life easier for many people . Although the following areas iPod is still a country , but it gives us a vision of the future of retail – the virtual store . Pink Pad is leading a rapidly growing industry devoted to this subject , which enable us to buy almost anything through our PC . Following the iPod with iPod subscribers connect to sites on the Internet seeking to buy virtual grocery stores are . Once online , they can become an interactive grocery items , including fresh produce, food, a variety of breads , meats and frozen products to buy . Instead of running to your doorway to doorway , simply point and click on items you want .

Online shopping system Following the iPod is connected directly to the computer systems partner stores ( eg, Safeway Jewel in San Francisco and Chicago ). When you send your shopping list to follow custom iPod is a partner store . A trained specialist dealer takes your order , take a credit card and your purchase will do for you . Specialist dealer is a fraction of the time that you ‘ll need , because the list is based on regular corridors and the seller knows exactly what to take. Can the seller / agent delivered with your food arrives to liquidate their coupons . This is a highly interactive approach to online shopping which can help resolve the inconvenience shopping .

Tablet sales flyers , banners, pre- sales , antiques stores , sales automation , sales of gaming, food and beverage sales , camera sales , camera sales , camera sales , Panasonic PBX sales , sales of home appliances and kitchen appliances sales digital printer and scanner sales , sales training books , sales of gaming consoles, mobile handset sales, Shop, shop training, online store, online store, grocery store, virtual, virtual stores, virtual stores online, peer stores