حضور در نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

با عرض سلام،

بدینوسیله از شما دعوت می شود تا از غرفه سرورپارس در نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال 1392 که از هشتم اسفندماه لغایت یازده اسفند ماه 92 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود، بازدید فرمایید و با جدیدترین دستاوردها و خدمات ما آشنا شوید . یقینا حضور شما در نمایشگاه و برقراری ارتباط مستقیم ، ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات، یاری خواهد کرد. مقدم شما را در سالن 38 ، غرفه 164 گرامی می داریم.

The Fair Information Technology and Digital Media
Hi,

You are hereby invited to the exhibition booth of IT and digital media Srvrpars th March 1392 from eleven till March 92 will be held in Tehran International Permanent Fairground, visit and get acquainted with the latest achievements of our Service login. Certainly, your presence at the exhibition, and direct communication between us in providing better services will help. Welcome you at Hall 38, Booth 164 honor.

Digital Media, Digital Media, 92, is a digital media, Srvrpars, information technology, exhibit, exhibition, information technology, information technology exhibition in Tehran, Fair ICT Fair ICT and Digital Media, Digital Advertising