دوربینهای دیجیتالی: نگاه بدون فیلم

دوربینهای دیجیتالی: نگاه بدون فیلم

اکثر ما به صورت معمول عکس میگیریم – با یک دوربین و فیلم. حلقه فیلم خود را برای ظهور خارج میکنیم و سپس از نتایج به صورت چاپی و اسلاید لذت میبریم. بعضی از افراد از اسکنرهای تصویری برای دیجیتالی کردن عکس ها – عکس های دیجیتالی جهت استفاده در نشریات داخلی، مجله و غیره استفاده میکنند. هنگامی که با یک دوربین دیجیتالی عکس میگیرید، یک تصویر دیجیتالی مستقیما وارد یک دیسکت 5/3 اینچی، CD-R یا یک حافظه پایدار نصب شده می شود. این تصویر به محض اینکه روی دیسک یا حافظه قرار گرفت، میتواند روی یک PC منتقل شود و پردازش شود ( دیده شود، چاپ شود، تغییر کند و غیره ) همان گونه که با سایر تصاویر گرافیکی عمل می کنید.

برای دوربین های دیجیتالی کاربردهای زیادی وجود دارد. مشتریان از همه نقاط جهان درخواستهایی اختصاصی برای یک فروشگاه جواهرات مطرح ارائه می دهند. پرسنل فروشگاه از زوایای مختلف عکسهایی از کالاهای موجود می گیرند و سپس این عکسها را برای مشتریان ایمیل می کنند. یک مرکز تعمیرات اتومبیل برای اینکه به مشتریان نشان دهد مشکل دقیقا چه بوده است و نیز برای مقاصد آموزشی، عکسهایی از همه کارهای تعمیراتی اصلی می گیرد. یکی از عمومی ترین کاربردها گسترش آلبوم عکسهای خانوادگی است. نوعا عکسها به طور دایمی روی یک دیسک سخت، CD-R یا CD-RW یا روی دیسکهای تعویض پذیر با فشردگی بالا ذخیره می شوند.

Digital cameras : watch free movies

Most of us routinely take photos – with a camera and film. Roll of film to emerge out of print and slide , and then enjoy the results . Some of the scanned image to digital images – digital photographs for use in internal publications , magazines and so on. When you take pictures with a digital camera , a digital image directly to a diskette 5/3 inch , CD-R or a lasting memory is installed . Once the image was a disk or memory can be transferred to a PC to be processed ( see , print , change, etc. ) to act as the other graphics .

There are many uses for digital cameras . Specific requests from customers all over the world to raise a jewelry store offer. Shop staff pictures from different angles and then take pictures of products are available for customers to email . A car repairs for customers to show exactly what the problem is and also for educational purposes , take photographs of all major repair work . One of the most common applications is expanding the family photo albums . Typically pictures permanently on a hard disk , CD-R or CD-RW discs or high- density feed are stored.

Digital image , video loops , camera, digital camera , digital cameras , film cameras , digital cameras , antiques and antiques , photographs , digital images , video , camera sales , camera sales , camera sales