آرگونومی

TCO99 برای جلوگیری از خستگی چشم در اثر کمار با مانیتور، شرایط ارگونومی زیر را تعریف کرده است:

  • روشنایی بیشتر صفحه تصویر
  • حفظ صحیح ابعاد تصویر
  • کیفیت مناسب تر رنگ
  • یکنواختی روشنایی تصویر در نقاط مختلف مانیتور
  • نداشتن لرزش و نوسان
  • نداشتن خاصیت خیره کنندگی برای چشم و سطوح منعکس کننده نور محیط

کاهش میزان مصرف انرژی:

استاندارد مصرف انرژی دستگاه باید به گونه ای باشد که کامپیوتر  یا صفحه نمایش آن بعد از مدت معینی از غیرفعال بودن، میزان مصرف انرژی را در یک یا چند مرحله کمتر کند. مدت زمانی که برای فعال شدن مجدد کامپیوتر لازم است باید برای کاربر مناسب و قابل قبول باشد.

TCO99 to avoid eyestrain caused by monitors Kumar , terms of ergonomics is defined below :

More screen brightness
Maintaining correct image proportions
Better quality paint
Luminance uniformity in different parts of the monitor
No vibration and oscillation
No properties dazzling effect on the eye and reflects levels of ambient light
Reduced energy consumption :

The device must be such that the energy consumption of a standard PC screen is inactive after a certain period of time , may reduce the amount of energy in one or several stages . Period when the computer is required for reactivation should be appropriate and acceptable to users .

Ergonomics, workplace ergonomics, ergonomics is, computer ergonomics, computer ergonomics is, what is ergonomics?