اجرای عموم نمایش (نریمان)

اجرای عموم نمایش (نریمان)
طراح نویسنده و کارگردان: ندا قربانیان
بازیگران: ندا قربانیان – مهناز میرزائی – سجاد قهرمانی پور
از 27 بهمن الی 23 اسفند ساعت 18:30
کرج ، میدان آزادگان ، ابتدای خیابان مطهری ، نبش شاهد 2 ، پلاتوی نمایش اداره فرهنگ و ارشاد البرز
تلفنهای رزرو بلیط : 09359543730 / 09125681570

Run all Show (Nariman)
Designer Writer and Director: N. victims
Cast: Nada ghorbanian- M. Mirzaei – Sajjad ghahremaniPoor
The Persian date Esfand 23 Bahman 27 th 18:30
Karaj Square, Azadegan St., Motahari St., saw 2, Plato views the Department of Culture of the Alborz
Reservation Phone: 09359543730/09125681570

Forum views Karaj, S. championship Pour, M. Mirzaei, N. victims