قوانینی برای افزایش فروش

با اعمال چه قوانینی افزایش فروش را خواهیم داشت؟

براساس نظرسنجی اخیر انستیتوی گالوپ در زمینه صداقت و رفتار اخالقی در میان کسبه حرفهای دنیای غرب، آشکار شد که فروشندگان بیمه و بنگاههای فروش خودرو در قعر فهرست اعتماد قرار دارند. شرط میبندم که از شنیدن آن شوکه نشدهاید؛ اما آیا میدانستید که این تنها فروشندگان خودرو نیستند که در این زمینه شهرت بدی دارند؟ بیل یروکس از گروه بروکس برآورد میکند که چیزی بیش از 85 درصد از مشتریان دیدی منفی نسبت به همه فروشندگان دارند؛ اما شما میتوانید با کسب مهارتهایی خالف آن را به مردم ثابت کنید و وادارشان کنید در مورد فرآیند فروش طور دیگری فکر کنند. درواقع فروش میتواند یکی از باارزشترین وظایفی باشد که شما به عنوان صاحبکار انجام میدهید. البته به شرط آنکه این 10 ترفند را به کار ببندید.
برای درج تبلیغات فروش کالا و محصول خدماتی خویش میتوانید در MyCityAd.ir ثبت آگهی فروش کنید.

قانون افزایش فروش شماره 1: زبان در کام گیرید و گوش دهید
این موضوع در دقایق اولیه از هر نو ع فرآیند فروش مهم است. به یاد داشته باشید که در مورد خودتان صحبت نکنید. در مورد محصوالت خود صحبت نکنید. در مورد خدمات خود صحبت نکنید؛ و مهمتر از همه، شروع به سخنرانی برای فروش محصول نکنید! بدیهی است که شما میخواهید خود را معرفی کنید. میخواهید به مشتری بالقوه تان اسم خود را بگویید، هدفتان از ملاقات (تماس تلفنی) با آنها را بیان کنید، اما کاری که نمیخواهید بکنید حرافی در مورد محصول و خدماتتان است. هرچه باشد شما هنوز نمیدانید چیزی که ارائه میدهید برای مشتری کاربردی دارد یا خیر، پس چیزی برای صحبت ندارید.

قانون افزایش فروش شماره ۲: با سوالات بفروشید نه با جوابها
به یاد داشته باشید تا زمانی که افراد متوجه نشوند چقدر برایتان مهم اند شما برایشان اهمیتی ندارید. تلاش برای «فروش» محصول یا خدمتتان را کنار بگذارید و بر این تمرکز کنید که
ً دلیل خرید مشتریتان چیست. برای این کار باید مجذوب مشتری خود شوید. باید کاملا سوالاتی به تعداد خیلی زیادصادقانه و بدون هیچ قصد و هدف مخفی بپرسید. سالها پیش در یک جشنواره موسیقی من وظیفه فروش CD داشتم. زیاد طول نکشید تا بفهمم وظیفه من فروش CD ها نبوده بلکه گذاشتن گوشی روی گوش هرکسی است که به غرفه من می آمد.
به سرعت متوجه شدم هر بار که مردم احساس میکردند من تلاش میکنم به آنها یک CD بفروشم به سرعت دیوارهای دفاعیشان بالا آمده و هر کاری که در توان داشتند میکردند که تا حد ممکن از من دور شوند.
درنتیجه کارم این شد که به هرکسی که گوشی را به گوش خود گذاشت موسیقی جدیدی معرفی کنم. وقتی آن را شنیدند یا خوششان میآمد یا نه. هیچ «فروختنی» انجام نداده بودم ولی آن هفته از تمام سیدی فروشان جشنواره پول بیشتری درآوردم.
آن موقع چیزی از فروش نمیدانستم اما به قدر کافی از ذات انسان آگاه بودم که بدانم مقاومت در برابر فروش یک تضاد است: عمل فروش باعث ایجاد مقاومت میشود! که ما را به قانون افزایش فروش بعدی هدایت میکند.
قانون افزایش فروش شماره ۳: تظاهر کنید با مشتری خود به اولین ملاقات دوستانه رفته اید
کنجکاو شوید. از آنها در مورد خدمات محصولاتی که هماکنون استفاده میکنند سؤال کنید.راضی اند؟ آیا چیزی که اکنون از آن استفاده میکنند به حد کافی معتبر است؟ بیش ازحد گرانً است؟ بیش چه ازحد کند است؟ بفهمید واقعا چه چیزی می خواهند. به یاد داشته باشید که شما در حال تهیه یک نظرسنجی شخصی هستید پس سوالات بی ربط نپرسید. در عوض سوالاتی بپرسید که اطلاعاتی در موردنیاز واقعی مشتری به شما میدهند. وقتی متوجه شوید مشتریتان چه چیزی نیاز دارد و دست از متقاعد کردنش برای انجام کاری که ممکن است دوست نداشته باشد بردارید، آنها به شما به عنوان یک مشاور ارزشمند نگاه خواهند کرد و درنتیجه خواهان انجام معامله با شما خواهند شد.
قانون افزایش فروش شماره ۴: همانگونه که با خانواده و دوستانتان صحبت میکنید با مشتری صحبت کنید
هیچوقت به حالت «فروش» با سخنرانیهای بدشکل و کسلکننده و شعارهای تبلیغاتی وارد نشوید. الگوهای گفتاری مصنوعی، تن صدای اغراق شده و صدای کند و کسل کننده برای «القای فروش» امروز هرگز در محیطهای حرفهای فروش قابل پذیرش نیستند. معمولی و البته مناسب صحبت کنید، همانگونه که با دوستان و عزیزانتان صحبت میکنید
قانون افزایش شماره 5 : به چیزی که مشتریتان نمیگوید هم توجه کنید
مشتریتان شتاب زده است؟ آیا به نظر مضطرب و ناراحت می آید؟ اگر اینطور است از آنها بپرسید« آیا الان وقت مناسبی برای صحبت کردن است؟ اگر نیست میتوانیم روز دیگری دیدار کنیم». بیشتر فروشندگان آنقدر نگران چیزی که میخواهند بگویند هستند که فراموش میکنند در این مکالمه انسان دیگری هم شرکت دارد
قانون افزایش فروش شماره ۶: اگر سؤالی از شما پرسیده شد آن را بهطور خلاصه پاس داده و ادامه دهید
به یاد داشته باشید که شما اهمیت ندارید بلکه این مهم است که شما برای آنها (مشتری) انتخاب درستی هستید یا نه.
قانون افزایش فروش شماره ۷: تنها بعدازاینکه نیازهای مشتری خود را ارزیابی کردید به چیزهایی که برای ارائه دارید اشاره میکنید
کسی را میشناختم که با یک آدمک (مانکن) صحبت کرد (شوخی نمیکنم)! آنچنان در حالت سخنرانی عادت وار و خودکار خود گیرکرده بود که متوجه نشد مشتریاش نفس هم نمیکشد.
در چنین تلهای گیر نیفتید. قبل از اینکه به چیزی که میخواهید بگویید فکر کنید. به کسی که میخواهید آنها را به او بگویید توجه کنید
قانون افزایش فروش شماره 8: از برگزاری یک سمینار سه ساعته در مورد محصول خودداری کنید
از پرحرفی درمورد چیزهایی که به حرفهای مشتریتان ربطی ندارد خودداری کنید. چند مورد که به نظرتان برای موقعیت مشتری مناسب است انتخاب کنید و به او در موردش بگویید
و اگر امکان دارد مزایا را از زبان خودش بازگو کنید
قانون افزایش فروش شماره ۹: از مشتری بپرسید که آیا مانعی سر راه آنان برای برداشتن قدم منطقی بعدی وجود دارد
بعد از گذر از 8 قدم اول شما باید درک مناسبی از نیاز مشتری در ارتباط با محصول یا خدماتتان داشته باشید. با علم بر این و باوجود برقرار کردن احساس اعتماد و صمیمیت .شما آماده اید که شکاف میان نیاز مشتری و چیزی که خودتان ارائه میدهید بردارید.
قانون افزایش فروش شماره 10 : مشتری خود را دعوت به انجام کار کنید
این قانون نیاز به هرگونه «تکنیک تمام کننده» را از بین میبرد زیرا توپ را در زمین مشتری انداخته اید. یک تمام کننده فروش توپ را در زمین شما نگه میدارد و تمام تمرکز را روی شما، فروشنده،حفظ میکند؛ اما شما این توجه را نمیخواهید. نمیخواهید که مشتری به یاد بیاورد که با یک فروشنده سروکار دارد. شما یک فروشنده نیستید. شما یک انسان هستید که یک محصول یا خدمات خاصی ارائه میدهد. اگر بتوانید مشتریتان را متوجه این موضوع کنید به درستی در راه تبدیل شدن به یک فروشنده عالی قرار دارید.

با عضویت در سایت MyCityAd.ir و درج آگهی فروش کالا میتوانید افزایش فروش را برای کسب و کار خویش به ارمغان بیاورید.