استانداردهای محیط زیست

استانداردهای محیط زیست

  • مواد ضد اشتعال : از این مواد در ساخت بردهای مدارچاپی، کابلها ، سیم ها و بدنه کامپیوتر استفاده می شود. هدف از بکاربردن مواد ضد اشتعال، جلوگیری از ایجاد شعله و آتش سوزی در دستگاههای الکترونیکی است. اغلب انواع مواد ضد اشتعال حاوی ترکیبات کلر و برم هستند. این مواد از لحاظ شیمیایی به گروه دیگری از مواد سمی به نام PCB ها مرتبط هستند. در استاندارد TCO99 قطعات پلاستیکی که وزن آنها بیشتر از 25 گرم باشد، بایستی فاقد مواد ضد اشتعال حاوی کلر و برم باشند.
  • کادمیوم: این عنصر در ساخت باتریهای قابل شارژ و لایه های داخلی صفحه نمایش کامپیوتر بکار می رود. کادمیوم به سیستم عصبی آسیب رسانده و مقدار زیاد آن سمی می باشد. در تولیداتدارای استاندارد TCO99 عنصر کادمیوم بکار نرفته است.
  • جیوه: جیوه در ساخت بعضی باتریها، رله ها و سوئیچ ها بکار می رود. این عنصر نیز سمی بوده و به سیستم عصبی آسیب می رساند. TCO کاربرد اجزای حاوی جیوه را در وسایل برقی و الکترونیک ممنوع ساخته است. استثنائا در مورد نوعی لامپ تصویر استفاده از جیوه آنهم به دلیل نبود جایگزین، مجاز می باشد.TCO تلاش می کند تا با یافتن یک جایگزین مناسب فاقد جیوه این اشکال را نیز برطرف نماید.
  • CFC (فرئون ها ): طی تولید مانیتورها و یا سایر تجهیزات الکترونیکی مطابق با استاندارد TCO99، نبایستی هیچ یک از عناصر CFC یا HCFC بکار رود. از CFC اغلب برای شستشوی بردهای مدار چاپی استفاده می شود. این مواد لایه ازن را تخریب کرده و به آن آسیب می رسانند. نتیجه تخریب لایه ازن جذب بیشتر امواج فرابنفش توسط پوست و در نتیجه افزایش خطر ابتلا به بیماریهایی نظیر سرطان پوست می باشد.

سرب: سرب در ساخت تجهیزاتی مانند لامپ تصویر، صفحات نمایش، لحیم ها و خازن ها استفاده می شود. سرب به سیستم عصبی آسیب رسانده و در مقادیر بالاتر باعث مسمومیت پیشرفته می گردد. از آنجا که تاکنون هیچ جایگزین مناسبی برای سرب یافت نشده، در تولیدات دارای استاندارد TCO99 نیز به مقدار کمی از سرب اجازه استفاده داده شده است.

Environmental standards.

Anti- flammable materials : the materials in the manufacture of printed circuit boards , cables , wires and computer housings used. The purpose of applying the anti- flammable , avoid fire , flame , and electronic devices . Most types of anti-flammable materials are chlorine and bromine -containing compounds . This material is chemically related to another group of toxins are called PCB . TCO99 standard plastic parts weighing more than 25 grams , the anti-flammable material must contain no chlorine or bromine .

Cadmium : This element rechargeable batteries are used , and the inner lining of the computer screen . Cadmium damages the nervous system and is toxic in large amounts . The standard Tvlydatdaray TCO99 element cadmium is applied .

Mercury : Mercury in making some batteries, relays and switches used . This element is also toxic and can damage the nervous system . TCO mercury-containing components used in electrical and electronic equipment is prohibited . Exceptionally, in the case of a CRT , however, the lack of alternatives to mercury use is permitted . TCO tries to find a mercury -free alternative to resolve the problems .
CFC ( Freon s): The production monitors and other electronic equipment in accordance with TCO99, not any of the CFC or HCFC elements used. The CFC is often used for washing printed circuit boards . These substances damage the ozone layer and it can hurt . The ozone layer absorbs most of the ultraviolet radiation skin damage and thus increase the risk of diseases such as skin cancer .

Lead : Lead in Construction equipment such as picture tubes , display screens , solders and capacitors are used. Lead damages the nervous system and in higher doses can be toxic advanced . Since no lead, no alternative to the standard output TCO99 small amounts of lead are allowed .

CFC, environmental standards, computer housings, mercury, lead, wire, Freon, the environment, construction materials, printed circuit boards, anti-flammable materials, cables, cadmium, PC