بیل گیتس

بیـل گیـتسبنیـان گـذار شـرکت مایکـروسافت

بیل گیتس در سال 1955 در سیاتل بــه دنیا آمــد و بــرای تحصیل به دانشگاه هاروارد رفت اما تحصیالت خود را ناتمام گذاشت.

«به اعتقاد من اگر مشکلات را به مردم نشــان دهید و راه حل ها را آشــکار کنید آنها به حرکت وادار خواهند شد. »

بیل گیتس در آغاز دوران ســاخته شــدن رایانه ها ایده ای در ذهن داشــت. او همواره به این موضوع فکر می کرد که روزگاری رایانه های شخصی در هر خانه و هر محل کار مورد استفاده قرار خواهند گرفت و او می تواند از هر رایانه ای که از نرم افزار ساخت شرکت مایکروسافت استفاده می کند مبلغی به عنوان حق امتیاز استفاده دریافت کند.

این ایده به تاســیس بزرگ ترین شــرکت نرم افزار رایانه ای شخصی جهان منجر شد. این شرکت را بیل گیتس به همراه پاول آلن که همکلاسی او در دبیرستان بود تاسیس کردند.

شرکت مایکروســافت تجربه مصرف کنندگان را برای نخستین دوره انقلاب رایانه های شــخصی شــکل داد و زندگی روزمره میلیاردها نفر را در جهان متحول کرد. بیل گیتس در 31 سالگی به یک میلیاردر تبدیل شــد و این رشد مالی حاصل همان ایده اولیه او بود که با تلاش و نوآوری های متعدد همراه شد و موفقیت را برای او به ارمغان آورد.

سیستم های عامل شرکت مایکروســافت یعنی ام اس داس و ویندوز در کنار نرم افزارهای بسیار سودمند ورد و اکسل سبب شد شــرکت مایکروســافت در دورانی که رایانه های شخصی فراگیر شده و از آنها عموما برای اتصال به اینترنت استفاده می شد بتواند نیازهای مختلف کاربران را پاسخ دهد. بین سال های 1995 تا 2009 بیل گیتس به جز یک سال هر سال ثروتمندترین انسان روی زمین بود.

نشریه فوربس در تازه ترین بررســی های خود ثروت او را 76 میلیارد دلار برآورد کرده اســت. در سال 2000 گیتس از سمت مدیریت عاملی شــرکت مایکروسافت کناره گیری کرد و سمتی جدید برای خود به وجود آورد: معمار ارشد نرم افزار.

نکته بسیار مهم در موفقیت های شــرکت مایکروسافت و بیل گیتس حرکت آنها با تحولات فناوری و عقب نماندن از بازار بود.